I tidligere tider foregikk det i deler av Norge et omfattende fiske etter perler i elve (perle) muslinger (Margaritifera margaritifera ). Dette fisket var så omfattende at elvemuslingen er sterkt utrydningstruet.

Fra slutten av 1600-tallet var lovverket slik at perler som ble funnet i elve (perle) muslinger tilhørte dronningen.

I 2002 ble det i Haukåsvassdraget i Åsane funnet levende elvemuslinger av miljøsjef Håvard Bjordal i Bergen kommune. Dette var ukjent for store deler av lokalbefolkningen selv om elvemusling har levd i dette vassdraget i flere hundre år.

Fra historiske kilder vet vi at det i 1721 var en del åsabuer stevnet til tings for ulovlig perlefiske i Hylkjeelven (Haukåsvassdraget).

Kildene ved Statsarkivet i Bergen inneholder også opplysninger som bekrefter forekomsten av elvemusling i Haukåsvassdraget tilbake til slutten av 1600-tallet.

I middelalderen var perlefiske etter elvemusling utbredt over hele Europa. I Norge er det kjent fra 1600-tallet. Dette fisket gav muslingen navnet Elveperlemusling — et navn som var i bruk i Norge frem til 1995, da navnet ble endret til Elvemusling.

Carl von Linné gav den i 1758 navnet Margaritifera margaritifera som betyr perlebærer.

Les mer, mye mer, i Marianne Herfindal Johannessens artikkel: «-een Dehl Skiønne Pærle Elver»

Ønsker du å lese flere spennende historier fra Åsane. Sjekk ut smakebiter fra Åsabuen. Her er lenker til artiklene fra Åsabuen nr. 1 – 8.

Knut Strand
Knut Strand
KNUT STRAND