KARI PEDERSEN

Tidligere ordfører Øyvind Fluge (KrF) er skuffet over holdningen til byrådet i Bergen:

— Når askøyværingene legger bredsiden til på denne måten, burde bergenserne kunne vise litt godvilje i det gode naboskapets ånd, sier Fluge til Bergens Tidende.

Eks-ordføreren viser til at Bergen og Askøy i fellesskap gjorde en stor innsats den gang Askøybroen og vestre innfartsåre ble bygget.

— Askøyværingene har endatil forskuttert og betalt for kryssløsninger på veier i Bergen. Da blir dette skuffende, mener Fluge.

Velger spleiselag

Fire år er gått siden lysrekken på Askøybroen sluknet for godt. Siden har askøyværingene ivret for å få tilbake «perleraden».

Statens vegvesen, som eier broen og har ansvar for vedlikehold, har satt seg på bakbena når det gjelder «perleraden».

Derfor har brostyret nå henvendt seg til eierne og bedt dem dele på regningen som lyder på totalt 1,9 millioner kroner.

Askøys andel av dette utgjør 980.000 kroner, mens Bergen ble bedt om å bidra med 310.000 kroner.

Betalingen skjer ved at deler av aksjekapitalen i broselskapet går til belysning, i stedet for at eierne får den utbetalt.

De øvrige eierne, Fjell, Sund, Øygarden, samt Hordaland fylkeskommune og HSD, har ennå ikke gitt noe svar.

Lyseslukkerne i Bergen

Fra byrådet er det altså blant avslag. I brevet som finansbyråd Henning Warloe (H) har signert, blir det vist til at Bergen har en vanskelig økonomisk situasjon.

«I denne konkrete saken bør det også nevnes at Bergen kommune i 2004 stengte av gatebelysningen på kommunale veier mellom klokken 01 og 06 med ett formål, nemlig å spare penger».

Ordfører Kari Manger er også skuffet over avslaget fra bergenserne.

— Er du beredt til å dekke Bergens andel av regningen?

— Jeg tror nok formannskapet i Askøy vil stille seg åpen for det, men den saken må vi ta den dagen forespørselen kommer fra Askøybrua, sier hun.