JOHN LINDEBOTTEN

Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen, Statens vegvesen, Gaia Trafikk, HSD utgjorde et overveldende flertall av de tilstedeværende i Grieghallen konferansesenter. Med andre ord, bare folk som kjenner alle argumenter for og imot Bybanen ut og inn fra før.

Men herfra og til mål er det Samferdselsdepartementet og Stortinget som bestemmer. Når bystyret har gjort sitt vedtak om utvidet bompengeordning 7. februar, går saken videre til Vegdirektoratet og derfra til departementet, som lager innstilling til Stortinget. Men derfra så vi ingen, bortsett fra Ingmar Ljones.

Søfteland har sagt sitt

Nå kan man kanskje si at veidirektør Olav Søfteland representerer sentralmakten. Men han avgjør ingenting, bedyret han. Når det gjelder Bybanen, svarte han bare på spørsmål han ble stilt av Samferdselsdepartementet.

— Forresten så har jeg sagt mitt. Om jeg da ikke får flere spørsmål, sier Søfteland.

Kanskje Bergen kommune heller burde arrangere en kollektivkonferanse i gangavstand fra Stortingsbygningen. Om noen av de folkevalgte da hadde umaket seg, kunne de for eksempel fått høre kommunaldirektør Edel Eikeseth fortelle at 50 prosent av bergenserne bor langs aksen Sentrum-Fana-Ytrebygda, nettopp der første etappe av Bybanen er planlagt bygget. Eikeseth fortalte også at Bybanen var ledd i en langsiktig strategi for byutvikling i Bergen.

Båndbyen

Plansjef Torbjørn Nævdal kunne opplyst sentrale folk fra departement og Stortinget om at sørkorridoren fra Bergen mot Fana har lavest kollektivandel i Bergen, men også at etterspørselen etter transport er størst nettopp der. Store deler av veinettet i sør er overbelastet. I rushtiden siger bussene fremover med 10-15 kilometer i timen. Samtidig som sørkorridoren har størst vekst i folketall og arbeidsplasser.

Nævdal forklarte også at Bergen er en «båndby». 55.000 mennesker bor innenfor 800 meter fra Bybanen, mens det finnes 90.000 arbeidsplasser i den samme korridoren. Og denne båndstrukturen skulle forsterkes. 20.000 boliger til og 30.000 arbeidsplasser ekstra kunne uten særlige vanskeligheter plasseres langs Bybanen.

Kan bli

Så ble det vist en film, der vi fikk se stillestående trafikk og blokkerte busser i Fjøsangerveien (ikke manipulert) mens Bybanen (manipulert) gled lydløst og uhindret av gårde gjennom Kaigaten.

I en paneldebatt underveis fikk Høyres Hans Edvard Seim spørsmål om han egentlig var bybanetilhenger.

— Man kan jo bli det, var svaret.

— Jeg er blitt det, svarte Aps Anne-Grete Strøm-Erichsen på samme spørsmål.

Da hun fikk spørsmål om hun mente veidirektør Olav Søfteland var negativt innstilt til Bybanen, måtte hun ta betenkningstid.

— Jeg velger ikke å tro det, svarte Anne-Grete Strøm-Erichsen.