Statsbudsjettet fra den rød-grønne regjeringen gir Bergen kommune 148,5 millioner kroner mer enn Bondevik-regjeringens budsjettforslag.

Det er mer enn byrådet har regnet med i sitt forslag til bybudsjett. Dermed får politikerne i Bergen 80 millioner kroner ekstra i frie midler å bruke til neste år.

Men gleden kan bli kortvarig. I går ettermiddag fikk nemlig finansbyråd Henning Warloe et notat på pulten som kan slukke gleden over statsbudsjettet.

Ifølge beregningene fra kommunens pensjonseksperter kan pensjonsutgiftene i år bli 20 millioner kroner høyere enn det en har trodd til nå.

I tillegg kan pensjonsutgiftene neste år bli 50 millioner kroner høyere enn det byrådet har regnet med i forslaget til budsjett for neste år. Dette må i så fall tas fra økningen i statsbudsjettet.

— Jeg håper at det er «worst case». Notatet er ikke endelig kvalitetssikret, men dette gir grunn til bekymring, sier Warloe.

Han regner med at han vil få sikrere beregninger på bordet i løpet av et par dager.

Økte sosialhjelpssatser

Skulle Warloes notat vise seg å være falsk alarm, ligger det an til at deler av de 80 millionene blir brukt til økte sosialhjelpssatser og andre tiltak for fattige i Bergen.

Det vil nemlig partiet som byrådet er avhengige av for å få gjennom budsjettet, Frp.

— Vi vil at noe av det skal gå til de fattigste i Bergen, sier Liv Røssland, som leder Frps bystyregruppe.

— Hva vil det si?

— For eksempel er vi opptatt av indeksregulering av sosialhjelpssatsene. Men det kan også være rusomsorg, bostøtte og andre tiltak, sier hun.

Warloe og resten av byrådet vil at hele ekstrainntekten skal gå til å betale ned tidligere års underskudd, som fremdeles er over en halv milliard kroner.

Røssland sier de også vil bruke noe av midlene til dette, men hun vil ikke si hvor mye før partiet har behandlet saken.

Frykter baksmell

Den rød-grønne opposisjonen i Bergen, Ap, SV og Sp, sendte i går ut en felles pressemelding der de krever at de nye pengene går til flere skoletimer, eldreomsorg, utviklingshemmede og økte sosialhjelpssatser.

RV, som verken sitter i regjering eller byråd, er fornøyd med at kommunene får mer penger, men mener økningen er for liten.

— Dessuten er det et viktig forbehold at vi ikke vet hva som vil skje med selskapsskatten, sier RV-leder og bystyrerepresentant Torstein Dahle.

Det siste bekymrer også byrådet og Frp. Ifølge byrådet ga endringene i selskapsskatten og skatteutjevningsmodellen til Bondevik-regjeringen Bergen 224 millioner kroner ekstra i 2005.

Den rød-grønne regjeringen har sagt at de vurderer å reversere endringen i selskapsskatten.

— Det er dårlige nyheter for oss, sier finansbyråd Henning Warloe.