— Jeg følger med utviklingen på børsen fra dag til dag. Torsdag ettermiddag var verdifallet på 70 millioner kroner hittil i år. Det meste av dette har vi tapt etter terrorhandlingene, sier direktøren for pensjonsfondet, Rolf W. Karlsen. Bergen kommune har plassert nærmere 400 millioner kroner i norske og utenlandske aksjer. Det utgjør ca. 16 prosent av den samlede kapitalen i pensjonskassen.

Andre pensjonskasser er langt mer ille ute. Enkelte har hatt over 30 prosent av kapitalen plassert i fond, og lider dermed atskillig større tap.

— Det er ikke aktuelt for oss å gå ut av aksjemarkedet. Styret har vedtatt at vi skal sitte igjennom aksjefallet. Det gjorde vi også i 1998, og fikk igjen i form av en kraftig verdivekst i 1999.

Karlsen understreker at pensjonister som mottar pensjoner fra BKP ikke har noen grunn til å bekymre seg.

— Premieinntektene er større enn utbetalingene, og vi har en viss bufferkapital for å ta tap.

— Kan det være aktuelt å øke premiene for Bergen kommune?

— Premiesatsen er uendret. Men vi har varslet kommunen om at vi etter 30. september vil foreta en vurdering av premiene. Men det skal gå gjennom de riktige politiske kanalene og ikke gjennom Bergens Tidende, sier Rolf W. Karlsen.