– Det må då vera meininga at folk får noko tilbake frå denne skatten, slik som snøbrøyting og gatelys. Det gjer ikkje me. Derimot får me skjerpa skatt fordi me i 2002 bygde hus på eitt plan med tanke på alderdommen.

Arne Monsvik (63) er opprørt over eigedomsskatten som Bømlo kommune innfører i år. Han blir likevel mild til sinns når han viser rundt i den flotte hagen som han og kona har opparbeidd på ein knaus over heimstaden Monsvik på Aga nordvest for Rubbestadneset.

Både Sølvi og Arne Monsvik snakkar engasjert mot eigedomsskatten. Dei har engasjert advokat for å undersøkja sjansen for å gå rettens veg for skattefritak.

Etter fire års kamp med kommunen og bygging av 700 meter veg kunne dei i 2002 flytta inn i nytt hus i utmarka på Aga. Huset i Rubbestadneset blei selt.

– I sentrum av Rubbestadneset har folk fått krav på vel tusen kroner for eit hus med kjellarhusvære. Me må betala fire gonger så mykje, blant anna fordi me ikkje får rabatten som er vedteken for loft— og kjellaretasjar.

– Me har bora etter vatn i grunnfjellet, me har kosta eigen kloakk, me har betalt vegen hit, gatelysa og straumen til dei, me ordnar med snøbrøytinga. Me har jo så å seia ikkje noko med kommunen å gjera, seier Arne Monsvik.

– Skatten er urettferdig, det er dei i tettstadene som får nytte av han. Eg fryktar óg for at skattesatsen blir auka til maksimumsnivået så snart dei ser sjansen, meiner Sølvi Monsvik.

I Bømlo kommune er det lita forståing å hente.

– Slik er reglementet skattetakstutvalet har å forholda seg til, og det blir ståande i ti år. Vi meiner generelt å ha gjort varsame takstvurderingar, seier Nils Kåre Nysæter, leiar for eigedomsskattekontoret i Bømlo.