I alt dreier det seg om 22 temgesic-tablettar med narkotisk innhald. Prisen var 1750 kroner.

Mannen nekta straffeskuld. Han hevda at han og den yngre kvinna er gode vener, at han fleire gonger har hjelpt henne med mat og pengar, og at det ikkje var manko i medisinskåpet etter at kvinna hausten 1999 var heime hos han for å betala 1750 kroner, som begge hevda var eit tidlegare lån.