— Og pengepremien kan brukes til hvilket som helst tiltak for å bedre kollektivtilbudet. Altså også til drift, for eksempel for å sette ned billettprisene, sier statssekretær Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet til Bergens Tidende.

Bjørlo opplyste dette i forbindelse med et besøk hos Bergen Næringsråd nylig.

Mer til Sandsli/Kokstad

Statssekretæren gjorde det samtidig klart at statlige penger til kollektivtrafikken for budsjettåret 2003 kan benyttes til fortsatt drift av bussatsingen mot Kokstad og Sandsli, der også fylket og Bergen kommune deltar i et spleiselag. Den statlige potten kan også benyttes for å holde oppe den ekstra bussatsingen inn mot Bergen fra Knarvik og Sotra.

Potten det dreier seg om, er 20 statlige millioner til kollektivtrafikken som er lagt på toppen av 80 millioner til samme formål fra bompengene i Bergen. Bompengedelen brukes utelukkende til investering, for tiden hovedsakelig til kollektivfelt langs Flyplassvegen. Den statlige delen skal i prinsippet ikke benyttes til drift av kollektivtrafikk, men departementet gjør altså et unntak for særskilte prosjekter som Kokstad/Sandsli-satsingen.

Penger som monner

Når det gjelder premieordningen, kan Bjørlo ennå ikke si noe om beløpenes størrelse, men han lovet at de heldige skulle få penger som monnet.

Ordningen med premiering vil tre i kraft fra og med 2004. Det betyr at de byene som vil være med å konkurrere om premie, i løpet av neste år må dokumentere enten at de har oppnådd gode resultater, eller at de har gode planer på beddingen som høyst sannsynlig vil slå positivt ut for kollektivtrafikken.

— Til å begynne med, når ordningen er helt ny, er det naturligvis vanskelig å legge frem dokumenterte resultater av spesielle satsinger. Men gode forslag og planer vil bli premiert, og Transportøkonomisk Institutt er behjelpelig med å utarbeide kriterier for tildeling. Det kan dreie seg om pakker av tiltak som går på parkering, kollektivfelt og annet med det mål å oppmuntre folk til å ta buss, sier Alfred Bjørlo.

Hjelp til «Beinveien»

Blant tilhørerne hos Bergen Næringsråd var det ulike oppfatninger av hva en premier burde brukes til.

Eksempel: 10 millioner kroner.

— Jeg ville brukt pengene til å øke bussfrekvensen fra vest inn mot Bergen sentrum. Og så ville jeg prøvd å integrere «Beinveien» mellom Kleppestø og Nøstet i busstilbudet. Men pengene kunne også kommet godt med til kjøpet av nytt billettsystem, sier samferdselssjef Magnus Vestrheim i Hordaland fylkeskommune.

— Med 10 millioner ekstra ville vi økt frekvensen enda mer på de sentrale bussrutene inn mot Bergen, sier divisjonssjef Idar Sylta i Gaia Trafikk. - Vi ville kjøre enda tettere enn fem minutter fra Nesttun og Åsane, og sette inn flere direkte ruter, sier han.