— Og pengepremien kan brukes til hvilket som helst tiltak for å bedre kollektivtilbudet. Altså også til drift, for eksempel for å sette ned billettprisene, sier statssekretær Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet til Bergens Tidende.

Bjørlo opplyste dette i forbindelse med et besøk hos Bergen Næringsråd nylig.

Statssekretæren gjorde det samtidig klart at statlige penger til kollektivtrafikken for budsjettåret 2003 kan benyttes til fortsatt drift av bussatsingen mot Kokstad og Sandsli, der også fylket og Bergen kommune deltar i et spleiselag. Den statlige potten kan også benyttes for å holde oppe den ekstra bussatsingen inn mot Bergen fra Knarvik og Sotra.

Potten det dreier seg om, er 20 statlige millioner til kollektivtrafikken som er lagt på toppen av 80 millioner til samme formål fra bompengene i Bergen. Bompengedelen brukes utelukkende til investering, for tiden hovedsakelig til kollektivfelt langs Flyplassvegen. Den statlige delen skal i prinsippet ikke benyttes til drift av kollektivtrafikk, men departementet gjør altså et unntak for særskilte prosjekter som Kokstad/Sandsli-satsingen.

Når det gjelder premieordningen, kan Bjørlo ennå ikke si noe om beløpenes størrelse, men han lovet at de heldige skulle få penger som monnet.

Blant tilhørerne hos Bergen Næringsråd var det ulike oppfatninger av hva en premier burde brukes til.

Eksempel: 10 millioner kroner.

— Jeg ville brukt pengene til å øke bussfrekvensen fra vest inn mot Bergen sentrum. Og så ville jeg prøvd å integrere «Beinveien» mellom Kleppestø og Nøstet i busstilbudet. Men pengene kunne også kommet godt med til kjøpet av nytt billettsystem, sier samferdselssjef Magnus Vestrheim i Hordaland fylkeskommune.

— Med 10 millioner ekstra ville vi økt frekvensen enda mer på de sentrale bussrutene inn mot Bergen, sier divisjonssjef Idar Sylta i Gaia Trafikk. - Vi ville kjøre enda tettere enn fem minutter fra Nesttun og Åsane, og sette inn flere direkte ruter, sier han.

Hvordan få folk til å ta bussen? Si din mening på bt.no