RUNE VALDERHAUG (tekst og foto)

I disse dager etableres nemlig Bønesfondet, som skal komme frivillig arbeid i bydelen til gode. Og målet er at pengene etter hvert skal yngle til gode formål i regi av lokale foreninger og lag på Bønes.

Bakgrunnen for det hele er den årlige Bønesdagen, som arrangeres ut på vårparten hvert år. Da samles folket på Bønes til aktiviteter, underholdning og konkurranser, og de ulike lag og foreninger får profilere sitt eget arbeid. Gjennom årenes løp er overskuddet fra arrangementet gått til byggingen av ny kirke. I år ble Bønesdagen arrangert for 10. gang. Og den tradisjonelle aktivitetsdagen skal fortsette i mange år til.

Dugnadsprosjekt

— Kirken på Bønes har vært et gedigent dugnadsprosjekt, der hele bydelen har løftet i flokk. Lokalbefolkningen har gitt store beløp og deltatt i konkrete arbeidsoppgaver for å få reist kirken. Uten denne lokale innsatsen hadde vi rett og slett ikke hatt noen kirke på Bønes i dag, sier Tove Sandgrind i Bønes menighetsråd.

Bønes ble egen menighet fra 1. januar 2002. Nå vil altså menigheten gi litt tilbake. Bønesfondet er etablert, og betyr at halvparten av pengene som kommer inn på Bønesdagen, skal gå tilbake til bydelen i form av økonomisk støtte til lokale prosjekter.

— Beboerne på Bønes har vist et fantastisk engasjement for kirken. Derfor vil vi gi litt tilbake. Fortsatt trenger vi penger til kirken. Men tiden er likevel inne til å etablere et lokalt fond for å styrke nærmiljøet vårt, sier Sandgrind.

Bønesfondet vil gi sin første tildeling høsten 2004. Nå inviteres alle foreninger og lag til å søke om tildeling av midler til allmennyttige formål i nærmiljøet. Etter hvert som fondet bygges opp, kan det årlig deles ut titusener av kroner til lokale formål. De første 40.000 kronene står allerede på fondets konto. Ifølge Sandgrind vil man bruke av både renter og kapital for å støtte opp om nærmiljøet.

Setter pris på

Kai-Rune Klubben i Bønes og Kråkenes nærmiljøutvalg er svært glad for at Kirken vil gi penger tilbake til nærmiljøet. Nærmiljøutvalget skal forvalte pengene i fondet sammen med menighetsrådet.

— Alle tenkelige prosjekter kan få støtte. Så her kan det bli penger både til barne- og ungdomsarbeid, idrett og eldrearbeid, for å nevne noe. Bønes har et godt utbygd nettverk av lokale foreninger og lag, som driver et svært godt arbeid. Selv om det kanskje ikke blir så store summer til hvert prosjekt, er det verdifullt at menighetsrådet på denne måten viser at man setter pris på alt det positive som skjer i bydelen vår, sier Klubben.

— Ja, med den innsatsen både enkeltpersoner, foreninger og lag har gjort for kirken, skulle det bare mangle at menigheten også er med og støtter hele bredden av aktiviteter og tilbud i nærmiljøet vårt, legger Sandgrind til.

BØNESFONDET: Gjennom det nye Bønesfondet vil Kirken gi penger tilbake til lokale nærmiljøprosjekter, sier Tove Sandgrind og Kai-Rune Klubben.<p/>FOTO: RUNE VALDERHAUG