Den 21,7 mål store tomten, som Askøy kommune fikk hånd om i 2005, ligger på Horsøy, der Framo Engineering skal bygge opp et gigantisk industriområde. Tidligere i år undertegnet Framo en kjøpekontrakt. Den hemmelige prisen er på 7,5 millioner kroner.

Tredoblet prisen

Framo satte som vilkår for å kjøpe tomten at kommunen fjernet en gammel industrifylling i sjøkanten. Da formannskapet behandlet kjøpekontrakten i januar i år, anslo kommuneadministrasjonen kostnaden til 2,5 millioner kroner. De siste overslagene viser at prisen nærmer seg det tredobbelte.

– Overslaget vi kom med var usikkert. Det kom også frem i sakspapirene. Fyllingen har vist seg å inneholde nærmere tre ganger så mye masse som det vi først anslo, sier fagsjef Ove Vonheim i Askøy kommune.

– Ikke helt fornøyd

SVs Åge Rosnes vil ikke felle noen dom over sine kolleger i formannskapet, men han er ikke helt fornøyd med avtalen.

– Avtalen med Framo kunne vært bedre og litt mer konkret når det gjelder hvor store kostnader kommunen skulle påta seg. På den andre siden bør vi se saken i et litt større perspektiv. Vi snakker om en svært stor og viktig industriutbygging på Askøy. Jeg er derfor ikke beredt til å si at dette er feil bruk av kommunale midler.

Dyr avtale

Avtalen med Framo Engineering inneholder flere elementer som påfører kommunen kostnader.

  • Bedriften får 200.000 euro (1,6 millioner kroner) i såkalt bagatellmessig støtte fra kommunen i forbindelse med bedriftsetableringen.
  • Kommunen betaler utgiftene med en rundkjøring i Juvikskrysset, begrenset oppad til seks millioner kroner.

Per Midtøy, som representerer Demokratene i Askøy kommunestyre, har tidligere advart mot avtalen med Framo.

– Da saken ble presentert for politikerne i fjor, ble det sagt at inntektene fra tomtesalget skulle dekke kommunens kostnader. Det viser seg dessverre ikke å være riktig. Denne regningen havner hos skattebetalerne, sier han.

Vant i retten

Askøy kommune fikk hånd om industritomten i 2005 som vederlag for de store utgiftene kommunen hadde med å anlegge ny vei til Horsøy. Men det skjedde ikke uten sverdslag. Saken måtte gjennom tre rettsinstanser før kommunen vant tomten.

– At kommunen gikk til sak for å få hånd om denne tomten er ubegripelig. Da kommunen fremmet kravet, var det godt kjent at tomten inneholdt en større fylling med industriavfall. Det hadde SFT kartlagt i 2003, sier Midtøy.

Ordfører Knut Hanselmann (Frp) sier tomten ble solgt til Framo Engineering til markedspris. Han mener fortsatt dette er et nullsumsspill for kommunen, at inntekter og utgifter går opp i opp.

– Vi har måttet gå til Framo og fortelle dem hvor dyrt dette ble for oss, og da la de to millioner kroner til på bordet.

– Likevel blir utgiftene kommunen har mye større enn salgsinntektene?

– Vi håper fortsatt å få prisen på opprenskningen noe ned, og da blir dette et nullsumsspill, sier Hanselmann.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

BUDSJETTET SPRAKK: Politikerne fikk vite at det ville koste 2,5 millioner kroner å fjerne den gamle industrifyllingen. Nå nærmer prisen seg syv millioner kroner.
Ørjan Deisz