– Det er beklagelig, men jeg er redd for at dette kan bli et forbigående prosjekt, sier Rita Midtbø, leder for helsestasjons— og skolehelsetjenesten i Fyllingsdalen bydel.

Hun søker årlig, gjennom Bergen kommune til barne- og familiedepartementet, om midler for blant annet å drive «Jentegruppen».

I helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Fyllingsdalen er det de neste årene budsjettert med 100.000 kroner for prosjektet. Fyllingsdalen har skrevet søknad om tilskudd, men det er foreløpig uklart om dette innvilges. Det resterende beløpet må dekkes avtjenestestedets eget budsjett.

– Prosjektet ble startet da Fyllingsdalen ennåhaddemidler disponibelt fra psykiatrimidlene. Vår bydel er midt på treet i alle sammenhenger, derfor vil konsekvensen av å bruke en såkalt kriteriemodell slå negativt ut forbydelen, sier Midtbø.

Hun forteller at bydeler med minoritetsgrupper eller særskilte problemer blir prioritert.

Tjenestestedet mistet en hel stilling i fjor, og har fått ytterligere trekk i år. Usikkerhet rundt neste års budsjett gjør at det blir vanskelig å starte opp igjen til høsten.

– Det er vanskelig å måle forebyggende og helsefremmende arbeid, derfor blir prosjekter som dette ofte kortvarig. Finansiering blir ikke prioritert, fordi det går på bekostning av andre formål. Det er synd hvis «Jentegruppen» ikke kan drives videre, for i følge tilbakemeldinger og evalueringer er jo dette noe som virker, sier Midtbø.

I høst startet bydelen opp et forprosjekt, «Guttegruppen». Nå kan også dette stå i fare.

Rita Midtbø sier at tilbudet til guttene og jentene i Fyllingsdalen er blitt utviklet ut ifra en veileder fra helse og Sosialdepartementet. Det er opp til hver enkelt bydel å selv vurdere hvordan budsjettet de får fra Bergen kommune skal fordeles.

– Bergen kommune har en visjon om at forebygging nytter, det vi gjør er å dekke et behov, sier Midtbø.