— Vi kan ikke mase om penger, sier biskop i Tunsberg bispedømme, Laila Riksaasen Dahl.

  • Det er på tide å reise parolen om tiende på nytt, sier biskop i Agder og Telemark bispedømme, Olav Skjevesland som også er preses blant biskopene i Den norske kirke.

Han støtter dermed utspillet til biskopkollega Halvor Nordhaug i Bjørgvin. I gårsdagens BT oppfordret han alle statskirkemedlemmer til å gi 10 prosent av nettoinntekten som offergave.

— Vår kirke har mange rike medlemmer. De burde ha råd til å gi ti prosent av nettoinntekten, sa biskopen til BT.

Forsømt tema

  • Bjørgvinbiskopen setter et forsømt tema på dagsordenen. Pengene vi får fra staten strekker ikke til virksomheten vi driver. I fremtiden vil mer og mer avhengig av private gaver, sier Skjevesland.

Han peker på at det såkalte kirkeforliket mellom alle partiene på Stortinget fra 2008 setter klare begrensninger for hvor stor andel av kirkens inntekter staten vil bidra med i fremtiden

Staten bevilger midler til prestelønninger og midler til tros- og konfirmantundervisning. Kommunene har forpliktet seg til å investere og drifte kirkebyggene. Men det frivillige menighetsarbeidet må kirken heretter i langt større grad skaffe penger til selv.

— Det betyr at de frivillige gavene vil få langt større betydning for kirkens økonomi enn tidligere, sier Skjevesland.

Fersk statistikk fra Kirken viser at hvert enkelt statskirkemedlem i fjor i gjennomsnitt bare bidro med 68 kroner til offer og gaver til kirken.

- Må markedsføre

Skjevesland understreker at han er klar over at mange kirkegjengere i dag bidrar med store gaver til kirken.

  • Men jeg tror giverpotensialet er langt større også blant de mer passive medlemmene. Mange er nok ikke klar over hvor lite penger som blir bevilget over statsbudsjettet, sier han.

Men det krever at menighetene må bli flinkere til å markedsføre arbeidet de gjør i lokalsamfunnet. Selv forteller han at han i visitaser oppfordrer så mange som mulig å gi faste bidrag til kirken.

  • I bispedømmet vårt har dette arbeidet gitt resultater. Nå lønner vi åtte prester i bispedømmet ved hjelp av innsamlede midler, sier Skjevesland.

Galt med mas

Tunsberg-biskop Laila Riksaasen Dahl syns ikke det er riktig å plage kirkegjengerne med for mye pengemas.

Hun peker på at Den norske kirke er en folkekirke hvor også de som ikke er brennende engasjert er velkomne. Det er urealistisk å vente at alle skal legge igjen store offergaver.

— Men vi kan bli flinkere til å gi medlemmene og kirkegjengerne våre inspirasjon gjennom forkynnelsen. Dermed vil det føles naturlig for flere å bidra med større offergaver enn det som er vanlig i dag, sier biskopen i Tunsberg.

Bør vi ta oss råd til tiende? Si din mening!