— Fortvilende, særlig fordi vi endelig hadde skaffet lokaler til Robin Hood-huset, sier Bente Simonsen, en av pådriverne bak fattighus-planene.

Ildsjelene har i snart ett år arbeidet for å finne egnete lokaler til Robin Hood-huset. Nå har de kommet til enighet om å leie rundt 200 kvadratmeter i Hollendergaten 3. Byrådet vil gi 90.000 kroner i støtte til dekning av husleie for resten av 2004.

Blir slitne

Problemet er at helsebyråd Trude Drevland (H) i en sak til kommende byrådsmøte gjør det klart at det ikke kan påregnes tilsvarende kommunal medvirkning neste år. Robin Hood Huset må søke dekning fra andre instanser for årene fremover, mener Drevland.

— Da er vi like langt. Vi kan ikke inngå bindende leiekontrakt uten utsikter til kommunalt tilskudd, sier Simonsen.

Tiggerferd til rike onkler frister lite.

— Vi blir slitne av å måtte kjempe for å få realisert disse planene. Vi har brukt masse tid på å finne lokaler. Derfor er det frustrerende når vi opplever at byrådet ikke følger opp alle de fine ordene fra før, sier Terje Lerøy, som sitter i interimsstyret for Robin Hood-huset. Han viser konkret til uttalelser fra byrådsleder Monica Mæland i BT i juli i fjor.

Trenger kvart million

Den gang uttalte Mæland, som da var opposisjonspolitiker, at kommunen bør stille opp med gode betingelser til et fattighus i Bergen. Hittil har kommunen gitt 50.000 kroner i starthjelp og nå vil de altså gi 90.000 i ekstraordinært tilskudd til leie av lokaler ut året.

— Kommunen skal ha ros for hjelpen, men vi skulle ønske politikerne kunne hjelpe oss helt i mål, sier Terje Lerøy.

Han sier en årlig bevilgning på 250.000 kroner vil gitt Robin Hood-huset midler til å dekke løpende utgifter til leie, strøm, telefon osv. Daglig leder av huset kan finansieres ved midler fra Aetat.

— Pengene vi ber om er ikke stort mer enn hva det offentlige bruker på en uføretrygdet person, sier Terje Lerøy.

— Eller så kan byrådet spare litt inn på utgiftene til fine middager og viner for kommunetopper og fiffen, supplerer Bente Simonsen.

Positiv, ikke passiv

Robin Hood-huset planlegges etter modell fra Oslo. Hovedmålet er å bedre livskvaliteten for mennesker i Bergen som lever i kronisk fattigdom. Det skal ikke bli en passiv samlingsplass for fortvilte og frustrerte fattige.

— Vi ønsker å skape en positiv og rusfri møteplass for aktiviteter for barn, enslige mødre, minstepensjonister og alle andre som sliter med dårlig økonomi. Planen er å tilby kultur- og opplevelsesaktiviteter, opplæring, rådgiving og mye annet. Robin Hood-huset skal også bli et sted der de fattige som trenger det, kan få en pose med mat eller klær, sier Simonsen og Lerøy.

<b>FORTVILER: </b>- Får vi ikke mer penger fra kommunen, betyr det kroken på døren for Robin Hood-huset, sier Bente Simonsen i Aksjonskomiteen mot sosial nød.<br/>ARKIVFOTO: ARNE NILSEN