ØYULF HJERTENES

INGVILD RUGLAND

Norske kirker forfaller. Kirken mangler i dag mellom seks og ti milliarder kroner for å dekke nødvendig vedlikehold. Kirkene er både for mange og for dyre, mener Kultur— og kirkedepartementet. De åpner for riving for å redusere de skyhøye kostnadene.

Bergen er intet unntak. Byen mangler mellom 210 og 230 millioner kroner i vedlikeholdspenger. For hele bispedømmet Bjørgvin er det snakk om flere hundre millioner kroner, ifølge biskop Ole D. hagesæter.

— Det betyr at vi er sårbare. I praksis vil det skje nedleggelser, sier Hagesæter.

Taper mot helse og skole

Det er ikke statens ansvar å vedlikeholde kirker. Hver og en kommune må selv sørge for penger til dette. I Bergen kommune er kassen skrapet. I kampen mot helse og skole, er kirkene dømt til fortapelse.

Til uken er det konferanse om forvaltning av landets kirkebygg, der problemet skal tas opp. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon arbeider med en database over landets kirker, men har foreløpig ikke noe svar på hvilke kirker som ryker først.

Bergen kommune bevilget i år ti millioner kroner ekstra til vedlikehold av kirken, men bevilgningen ble stoppet av Fylkesmannen på grunn av kommunens anstrengte økonomi.

Byråd for Finans, kultur og næring, Henning Warloe (H), sier kommunen er fullt klart over den kritiske situasjonen.

— Men vi har ingen muligheter for å ta ansvar for dette alene, påpeker Warloe.

Mener staten må betale

32 av landets 1620 kirker ligger i Bergen. Det største etterslepet på vedlikeholdet kommer her fra byens tre middelalderkirker, Maria- Kors-, og Domkirken Bare disse mangler 140 millioner kroner.

Men ingen av de eldste risikerer å ende sine dager i en sprengladning, siden disse er fredet av Riksantikvarens hellige hånd.

Ifølge kirkeverge i Bergen, Gunnar Wik, vurderes det foreløpig ikke å stenge kirker her i byen.

— Generelt er norske kirker faretruende nær en katastrofe, men forfallet er ikke like sterkt alle steder. Vår utfordring er tilstanden til middelalderkirkene, sier Wik.

Han synes det er trist om nedleggelser blir et faktum. Samtidig er det forståelig, mener kirkevergen.

— I Nederland og Storbritannia har kirker blitt avvigslet og solgt i fleng, så dette er en utvikling ikke bare i Norge, sier han.

Både Wik og Ole D. Hagesæter mener det er et fornuftig og rimelig krav at staten tar over vedlikeholdet på middelalderkirkene, som en nasjonal kulturarv.

Popkirker

Til sammen står 70 i Hordaland og Sogn og Fjordane kirker uten beskyttelse fra Riksantikvaren. Disse 70 er de første som vil bli vurdert nedlagt.

Ole D. Hagesæter understreker at nedleggelser må gjøres med mye forstand.

— Her må vi la lokalsamfunnet spille inn, for dette rører med veldig mye følelser. Kirkene er noe av det kjæreste vi har, og for mange bygder kan kirken og kirkegården være det siste som ikke tatt fra dem, sier biskopen.

— Hva vil skje med sentrumskirkene?

— De kommer vi nok til å beholde, men mange kan bli brukt på alternative måter, for eksempel som arena for moderne musikalsk uttrykk, eller for aktiviteter rettet mot barn, sier Hagesæter.