Den Sotra-baserte Liegruppen eier både Lieco Auto og Sabil AS. Lieco Auto er største kreditor i konkursboet etter Granheim Bilsenter, men har bare i liten grad vært villige til å finansiere en omfattende bobehandling.

Bostyrer Jan H. Rasmussen skriver i sin boinnberetning at Sabil skyldte Granheim Bilsenter 4,8 millioner kroner mot slutten av 2002. Samtidig skyldte Granheim 13 millioner kroner til Lieco Auto. Bostyrer har skrevet til Lieco og Sabil og anført at motregningen som er foretatt ikke står seg juridisk.

Det vil med andre ord si at bostyrer mente Sabil burde betale inn de 4,8 millionene det skyldte, og deretter få et krav i boet på linje med andre uprioriterte kreditorer.

Men pengemangel gjorde at bostyrer Jan H. Rasmussen ikke hadde mulighet til å få faktum avklart og eventuelt gå til sak mot Sabil.

— Sabil risikerer ikke sak fordi boet ikke får tilført nok midler, men det er ikke sikkert vi hadde hatt noen sak. Men det er grunn til å undersøke om dette er rettmessig, sier Rasmussen til BT.

Lieco Auto har meldt et krav på 6,7 millioner i boet, mens den andre store kreditoren, Nordea, har meldt et krav på 1,3 millioner kroner. Det er uklart hvor mye bilene i boet er verdt, men Nordea regner med å få tilbake pengene de har lånt ut.

Ingen av disse kreditorene vil betale for en nærmere granskning.