Etter å ha brukt 29,5 millioner kroner på å subsidiere innkjøp av gassbusser og til bygging av fyllestasjoner, mener fylkesrådmannen det får holde. Gassbussprosjektet trenger ytterligere 12 millioner til bygging av en ny fyllestasjon og kjøp av flere gassbusser.

En miljøbløff

I Naturvernforbundet Hordaland hilser man fylkesrådmannens forslag med glede.

— Gassbusser har i verste fall vært en miljøbløff, i beste fall en feilslutning. Bussene har høyere utslipp av CO2 enn dieselbusser med ny renseteknologi, men litt lavere utslipp av partikler og Nox. Det ble fremstilt som et miljøvennlig tiltak da bussene kom. Sannheten er at de ble kjørt frem under falskt flagg for å stimulere til en etterspørsel av gass, sier daglig leder av forbundet, Jon Martin Jacobsen.

I fylkeskommunen nekter man ikke for at stimulering til gassbruk og bygging av gassrør og annen infrastruktur har vært et viktig argument for satsingen på gassbusser.

— Selv om vi setter punktum litt før enn opprinnelig planlagt, mener vi dette har vært en stor suksess, sier direktør for regional utvikling, Jan Per Styve.

— Hadde ikke diesel vært et billigere og like miljøvennlig tiltak?

— Skulle vi sette oss ned å findiskutere hva som gir størst miljøgevinst, hadde vi ikke fått gjort noe. Dieselfilter er interessant, men det er høyst diskutabelt om dette uten videre kunne anvendes da vi satte i gang gassbussprosjektet, sier Styve.

Har ikke råd

I en utredning som går til komité for miljø og samferdsel i fylkeskommunen heter det at diesel er mest kostnadseffektivt på kort og mellomlang sikt. Miljøgevinsten står med andre ord ikke i forhold til de store kostnadene med å kjøpe inn gassbusser.

Bystyret i Bergen har sagt ja til å bevilge penger slik at det kan kjøpes inn flere busser og bygges tappestasjon i Fana. Men forutsetningen er at fylkeskommunen og staten er med. Skulle de offentlige bevilgningen svikte, har Naturgass store problemer med selv å reise 12 millioner kroner.

— Det er forholdsvis store investeringer som må til, derfor tror jeg ikke det er mulig. Blir en stående igjen med midler fra staten og kommunen, lar det seg kanskje gjøre å skaffe resten av pengene, men vi må ha staten med, sier administrerende direktør Aksel Skjervheim i Naturgass Vest.

Gassbussprosjektet har til nå mottatt 74 millioner kroner i offentlige tilskudd. For dette er det blant annet kjøpt inn 43 gassbusser. Ruteselskapene kjøper 16 prosent av den gassen Naturgass Vest selger i fylket.