— Det ringer og ringer hele tiden, sier Eva Simonsen ved postterminalen på Minde.

En konklusjon man trolig kan trekke så langt, er at det ikke akkurat skorter på fantasien til pengehungrige nordmenn som ønsker på sikre seg den ukjente summen. - Vet du ka? Nokken av de é ikkje helt på dekk for å si det sånn, ler Eva Simonsen. - Vi har en del gode historier å fortelle på julebordet.

Postens informasjonstjeneste har overtatt jobben med å takle innringerne.

Internasjonal interesse

— Det er faktisk internasjonal interesse. Vi har hatt BBC på tråden, forteller Postens informasjonssjef, Eivind Rossen, til Bergens Tidende.

Konvolutten bærer kjennetegn som gjør at rette eier vil kunne gi en beskrivelse av konvolutten. Selv om forsøkene har vært mange, har ingen klart å overbevise om at de er rette eier.

— Vi vet jo hvordan dette brevet ser ut og stiller en del kontrollspørsmål. Foreløpig er det ingen som har vært i nærheten av å oppgi det korrekte beløpet, sier informasjonssjefen i Posten og fletter like godt inn litt egenreklame. - Det som er greit er jo at det kommer tydelig frem at vi legger vekt å på å få brev frem til riktig person, men det er vel samtidig ganske klart at det å sende kontanter i brev ikke er særlig smart.

En lov for alt

Heldigvis har våre lovgivere tenkt på «alle» eventualiteter. Det finnes en lov for nesten alt. Mandag overlates pengene til politiets hittegodskontor. Men siden Hittegodslovens § 3 slår fast at denne loven «ikkje gjeld postsendingar som det er gjeve særlege føresegner om i lov eller med heimel i lov», må det tys til Postlovens § 11 om «ubesørgelig postsending». Dermed fortsetter pengene ferden til Postens «kontor for ubesørgelig post» i Oslo.

— Hvis ingen gjør rettmessig krav på pengene innen et år, skal de gå til uegennyttige formål, slår informasjonssjef Rossen fast. - Avgjørelsen om hva pengene skal gå til, skal godkjennes på konsernsjefnivå.

Så vet vi det.

Illustrasjon: SVEN TVEDT