I juni skrev bt.no om foreldre ved Haukeland Skole, som punget ut over 300.000 kroner for å sikre undervisningskvaliteten. Først sa kommunen ja – men så satte Fylkesmannen foten ned.

— Byrådet tar til etterretning at Fylkesmannen i Rogaland har gjort en annen juridisk vurdering enn Bergen kommune i denne saken, sier byråd for barnehage og skole Filip Rygg.

Pengene skulle gå til lærerlønn, og hindre sammenslåing til store klasser.

— Det som er vanskelig med denne saken, er at pengegaven har klare vilkår. Ingen skal kunne donere penger, for så å gå inn å bestemme hvordan skolen skal drives, sier sier utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul til bt.no.

Kritiske

Kommunen gav klarsignal for pengegaven, mens Utdanningsforbundet i Bergen var sterkt kritiske, og reagerte både på den lovlige og etiske siden ved saken.

— Vi reagerte kraftig på at det lå føringer på bruken av pengegaven. Det er i strid med opplæringsloven, sier Bjarne Mohn Olsvold, nestleder i Utdanningsforbundet i Bergen.

I tillegg strider gaven mot prinsippet om at man ikke skal ha mulighet til å kjøpe seg bedre offentlige tjenester.

— Det vi så var at dette åpner opp for at det er greit å kjøpe seg til en bedre utdanning. Haukeland er et bemidlet strøk, og det er ikke rettferdig at disse barna skal ha en bedre skole fordi foreldrene har penger, sier Osvold til bt.no.

Oppvask

Etter oppslag i media bad Fylkesmannen i Hordaland om en redegjørelse fra Bergen kommune. Fylkesmannen i Hordaland har i etterkant erklært seg inhabil, og Fylkesmannen i Rogaland ble oppnevnt som settefylkesmann.

Ona Gjul er helt tydelig på at rektor på skolen skal ha siste ord rundt utdanningsopplegget, og mener kommunen kan ha misforstått regelverket.

— De kan ha vurdert gaven opp mot prinsippet om gratisarbeid, og tenkt at det var ok. Men man må også vurdere hensikten med pengegavene, sier utdanningsdirektøren.

Klassetrinn

Haukeland skole i Bergen ble tilbudt 250.000 fra to givere som ønsket å være anonyme, samt 50.000 fra FAU sine midler. Skolen opplyste at «FAU har en klar forventning om at pengegaven hovedsakelig må brukes til å opprettholde tre klasser på tredjetrinn».

— Byrådet mener at varselet om pålegg fra Fylkesmannen i Rogaland skaper usikkerhet om skolers rett til å ta imot gaver generelt. Slik vi leser svaret fra fylkesmannen er dette en sak som vil gjelde for alle skoler i Norge, sier Rygg.