Samtidig som det nye bomsystemet blir innført i Bergen skal alle bomringene i landet koblet sammen i et felles betalingssystem — Autopass samordna betaling (ASB).

— Målet er å samle alle betalingene på en faktura, forteller rådgiver i Vegdirektoratet, Robert Fjelltun Bøe.

Ved hjelp av den elektroniske brikken i frontruten blir bompasseringene registrert og samlet på fakturaen til det selskapet du er fast abonnent. Rabatter på ordningen vil i utgangspunktet kun gjelde der du tegnet abonnementet, men det vil komme et tilleggsabonnement som kan gi flere rabatter.

Kort på fergen

Vegdirektoratet jobber også med å innføre ASB-systemet på flere fergesamband, men dette ligger noe lenger frem i tid. Fem prøveprosjekt er alt i gang, ingen på Vestlandet.

Hvilke fergestrekninger som kan bli aktuelle i Hordaland og Sogn og Fjordane, er fremdeles ikke avklart.

— Det koster mye å installere brikkelesere og fotoutstyr. På mindre fergeruter jobber vi derfor et alternativ med såkalte Autopass-kort. Disse fungerer mye på den samme måten som et vanlig kredittkort, men regningen kommer på Autopass-fakturaen, sier Fjelltun Bøe.

Gratis for passasjerer

Søndag skrev BT fergepassasjerer i fremtiden bare skal betale for bilen, ikke passasjerene. Prisen per bil kommer derfor til øke.

— Biler under seks meter må betale for 0,8 passasjer. Det blir billigere dersom man har passasjerer og dyrere å kjøre alene sammenliknet med dagens ordning. Målet er at flere skal gå sammen om såkalt «kompis-kjøring», sier Erik Amdal. Han er rådgiver for Statens vegvesen i Trøndelag der to av testfergene går.

— Hva da med dem som har krav på honnørrabatt?

— Det spiller ingen rolle, for alle passasjerer vil reise gratis - honnør eller ikke, svarer Amdal.