99 musikkfestivaler fra hele landet deler Kulturrådets pott på nesten 33 millioner kroner neste år.

Til sammen 173 håpefulle sendte inn søknad om støtte. Samlet søkesum var på over 106 millioner kroner.

Det er en økning i søknadssum på over 10 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

Bygdemoro

Folkemusikk— og verdensmusikkfestivalene får den største økningen i pengestøtte neste år.

Blant de andre festivalene som får økning i tilskuddet for 2011 finner vi Bygdalarm i Øystese, Dalane Blues Festival i Egersund og Ekko i Bergen. Bergen Internasjonale Musikkfestival er en ny av året.

— Vi har forsøkt å imøtekomme festivalenes ønske om forutsigbare rammer og samtidig ivaretatt dynamikken i ordningen. Det har vært en betydelig utfordring når rammen ikke er økt.

Jeg mener likevel årets tildeling speiler den kvalitetsmessige utviklingen norsk musikk er inne i, sier medlem av Norsk kulturråd og leder for festivalutvalget, Arnfinn Bjerkestrand.

Mangfold

Kulturrådet mener festivalene har en sentral rolle som formidler av musikk i Norge, spesielt utenfor de største byene.

Kulturrådet legger vekt på at det skal finnes et mangfold av festivaler over hele landet og innen alle sjangere.