Den glade giver er SpareBank 1 Vest. Både Kirkens SOS og Kalfarhuset gjør et imponerende arbeid og står for det samme verdisyn som banken, sier informasjonsdirektør Jørn Lekve i SpareBank 1 Vest til Bergens Tidende.

— Dette er det reneste gledessjokket. Vi har aldri fått en så stor enkeltgave før. Jeg satt på en benk i Paris da beskjeden kom forleden, og det har gått så fort at vi ikke har fått tenkt så mye på hva pengene skal brukes til. Men de skal komme de unge brukerne av Kalfarhuset til gode, sier daglig leder Kjell Grønner til Bergens Tidende.

Forebygge selvmord

I kirkens SOS vet man derimot nøyaktig hva de 250.000 kronene skal brukes til. Å forebygge selvmord blant unge er et prioritert mål for den kirkelige telefon- og internettjenesten.

— Vi skal sette i gang en kampanje rettet mot elevene ved alle de videregående skolene i Hordaland og Sogn og Fjordane for å gjøre telefontjenesten til Kirkens SOS kjent. Altfor få unge vet at de kan ringe Kirkens SOS og snakke om sine problemer. Samtidig vet vi at selvmordsprosenten er høyest nettopp i denne aldersgruppen, sier daglig leder av Kirkens SOS i Bergen, Greta Gramstad.

Hjelp etter soning

Både Gramstad og Grønner er svært takknemlige for de store gavene, som altså blir øremerket konkrete ungdomstiltak.

Selv om Grønner og hans medarbeidere i Kalfarhuset ikke har tatt endelig stilling til hva pengene skal brukes til, står utfordringene i kø, sier han.

Kalfarhuset har til enhver tid 20 brukere og er et støtte- og kontaktsenter for ungdom som har gjennomgått rehabiliteringsopplegg etter langvarige rusmisbruk. Tilstrømningen av unge som ønsker hjelp til å få skikk på livet sitt, er økende.

— Brukerne våre er unge som har brutt, eller ønsker å bryte med rusmisbruk og ofte også kriminalitet. Mange av dem soner fengselsstraffer, eller er nylig løslatt.

Grønner forteller om stor pågang fra innsatte i Bergen fengsel som ønsker hjelp og kontakt når de settes fri.

107 fengselsbesøk

Kalfarhuset, som ligger nesten vegg i vegg med Kalfarkollektivet, drives av Kirkens Sosialtjeneste. Kjell og Alfhild Grønner er de eneste ansatte, men har med seg et titall frivillige medarbeidere. Regelmessig inviterer man til søndagssamlinger i huset. Dessuten har man turer, gruppesamlinger, kurser og individuell oppfølging. Bare i fjor gjennomførte medarbeiderne ved Kalfarhuset 107 fengselsbesøk, sier Grønner.

— Sparebank 1 Vest deler i år ut 15 millioner kroner til allmennyttige formål. Pengene skal brukes til konkrete prosjekter og positive tiltak. Vi har valgt Kalfarhuset for den strålende innsatsen man gjør for å gi unge et nytt liv. Vi har også ønsket å støtte den store innsatsen Kirkens SOS nå gjør for å forebygge selvmord blant barn og ungdom, sier Lekve.

GAVEDRYSS. Informasjonsdirektør Jørn Lekve i Sparebank 1 Vest (til venstre) overrakte penger og blomster til Kjell Grønner i Kalfarhuset og Greta Gramstad i Kirkens SOS.
FOTO: KRISTIAN JACOBSEN