• Dette er helt utrolig. Det er nesten som vi har problemer med bakkekontakten, jubler daglig leder Greta Gramstad i Kirkens SOS i Bergen. I går mottok den kirkelige krisetelefonen en storslått gave på 500.000 kroner.

Kirkens SOS søkte Sparebank1 Vest om 250.000 kroner. Da svaret kom, hadde banken valgt å doble summen til 500.000 kroner. Pengene skal brukes å videreføre et treårig prosjekt for å forebygge selvmord blant ungdom i krise.

— Dette er en av de aller største gavene vi har mottatt. Den gir oss mulighet til å gå videre på en prioritert oppgave for oss akkurat nå. Da prosjektet startet i fjor, sendte vi ut små hjelpekort til elevene ved alle de videregående skolene i Hordaland og Sogn og Fjordane. På disse kortene, som har størrelse som et bankkort, kan elevene finne telefonnummer, webadresse og kortfattet informasjon om Kirkens SOS. Nå har vi penger til å fortsette med fortsette dette informasjonsarbeidet overfor nye elever til høsten. Vi vet at selvmordsprosenten er høy blant unge i denne aldersgruppen. Men altfor få vet de kan kontakte oss og snakke om sine problemer over telefon, sier Gramstad.

Krise på nett

Noen av pengene skal også brukes til kinoreklame. Kirkens SOS ønsker å gjøre det spesielle ungdomsprosjektet permanent.

— Særlig via internett får vi mange henvendelser og spørsmål fra ungdom som ønsker hjelp, eller noen å snakke med. Nesten uten unntak handler disse henvendelsene fra unge om seksuelle overgrep, selvmordstanker, rus og depresjon.

Mange av dem som kontakter oss om dette er i 16-årsalderen, sier Greta Gramstad.

Siden pengegaven helt overraskende ble dobbelt så stor som Kirkens SOS drømte om, vil man kunne utvide prosjektet til også å omfatte ungdomsskolene, legger hun til.

Leve litt lenger

Det er for øvrig ikke første gang Sparebank1 Vest strør penger over Kirkens SOS i Bergen. I fjor fikk man 250.000 kroner til forebyggende arbeid blant unge i krise. Dessuten har man fått 800.000 kroner til oppussing av lokalene.

Sparebank1 Vest legger ikke skjul på gaven gis for å forebygge selvmord blant barn og unge i krise.

— Målet med gaven er å hjelpe mennesker til å orke å leve litt lenger. For mange mennesker er telefon- og e-postmuligheter en viktig faktor for å bedre livskvaliteten i vanskelige faser av livet. Men skal en slik tjeneste brukes, må den gjøres kjent. Målet er at kampanjene skal fortsette også etter den treårige prosjektperioden, heter det i bankens begrunnelse.