Lav rente er en viktig årsak til at vekstkommunen Fjell i fjor fikk sitt beste økonomiske resultatet i historien. Men også driften går godt i pluss. Over de tre siste årene er driftsoverskuddet på 50 millioner kroner.

— Det ligger vel i røttene våre. Vi er veldig nøkterne, og høster i gode tider. Vi vet at vi får problemer om vi bruker for mye, sier ordfører Jan Utkilen.

— Kommuner som ikke hadde overskudd i fjor vil få et kjempeproblem når renten går opp, fortsetter Fjell-rådmann Steinar Nesse.

Vil unngå svingninger

Utkilen sier at kommunens strategi er å tilby stabile og forutsigbare tjenester til innbyggerne. For også i trange tider trengs det penger til barnehager, skoler og gatelys.

— Tjenestene skal gå uavhengig av svingninger i økonomien. Mange tror at den offentlige økonomien er så stabil, men svingningene er omtrent like store som i laksenæringen. Hvert år er det store endringer i inntektssystemet, sier Utkilen, som representerer Sotralisten.

— I mange kommuner følger tilbudet inntektene. Mange pøser på med sykepleiere og barnehager ett år, og skjærer vekk det neste. Inntektene svinger, og i gode tider må vi sette penger på bok for å unngå kutt i mer magre år.

Millioner på bok

For tre år siden var det bare seks millioner kroner igjen på kommunens driftsfond, som skal være en buffer mot dårlige tider. Tre gode år gjør imidlertid at fondet nå er på 130 millioner kroner.

I tillegg har kommunen et kapitalfond på 150 millioner kroner etter salget av Sotra Energi på slutten av 1990-tallet.

Dersom Bergen skulle hatt like mye å rutte med, skulle kommunen hatt 3,3 milliarder kroner på bok.

— Når du plutselig får 150 millioner kroner på bok er faren stor for å knekke ryggen økonomisk, advarer ordføreren.

Og påpeker at store investeringer også krever penger til drift. Og nye sykepleiere skal ha lønn også neste år.

— Derfor har det vært politisk enighet om å tenke langsiktig, og å sette pengene på fond. Vi har is i magen, sier Utkilen.

Basseng - med vann

Ordføreren understreker samtidig at kommunen ikke skal være noen pengebinge. Dersom fondene trekkes fra, sitter også kommunen med en nettogjeld på drøyt 200 millioner kroner.

— Vi skal bygge ny ungdomsskole til 100 mill som skal stå ferdig i 2009. Vi skal bruke 50 millioner på utbygging av Knappskog skole med idrettsbane og barnehage. Vi skal bruke 22 millioner på terapibasseng, lister Utkilen opp.

Til sommeren har kommunen også full barnehagedekning. Da åpner også Leirstaden, en kommunal barnehage som skal holde kvelds- og helgeåpent.

— Vi må bare unngå at vi bygger basseng det ene året og så ikke har råd til å fylle det med vann det neste, sier rådmann Steinar Nesse.

GIDSKE STARK