Bunnen er nådd, mener både SAS-sjefen på Vestlandet, Tim Smistad og Luftfartsverkets direktør Hilmar Auran på Flesland. I den rykende ferske oktober-statistikken for flytrafikken til og fra Bergen er alle røde tall borte for aller første gang på godt over et år. Både i innlands— og utenlandstrafikken og charterflyging opplever man nå vekst.

Helikoptertrafikken offshore har imidlertid fremdeles nedgang. Den er på hele 16 prosent i oktober.

Totalt hadde Flesland vel 354.000 passasjerer i oktober. Det er den beste månedsstatistikken ved flyplassen i år, og den eneste med plusstall. Men bedre trafikktall i høst, er neppe nok til å hindre en total trafikksvikt i 2003. Ved utgangen av oktober ligger Flesland an til en nedgang på 4,8 prosent i fly- og helikoptertrafikken. Totalt sett hadde Flesland nesten 3,2 millioner reisende i årets ti første måneder. Det er i første rekke på innlandsrutene SAS, Braathens, Widerøe og de andre selskapene har slitt med røde tall i hele år. Utenlandstrafikken har derimot har økning måned for måned.

I oktober var det en vekst på 3,3 prosent på innlandsrutene, mens utenlandstrafikken økte med hele 15,5 prosent.

Kombinasjonen av flere lavprisbilletter og økt kapasitet er en viktig årsak til at flyselskapene for alvor ser lyset i tunnelen på Flesland.