Tirsdag falt dommen i saken mot tre menn som har stått tiltalt for seksuelle overgrep mot to mindreårige brødre. De har tre andre brødre, som også skal ha blitt seksuelt misbrukt.

Tilfreds med dommen

Den ene av de to utviklet et langvarig narkotikamisbruk og sliter med rus i dag.

Det settes i direkte forbindelse med overgrepene han ble utsatt for som liten gutt. Han forklarte at han begynte med rusmidler for å glemme det som hadde skjedd.

Line Hvidsten Ingebrigtsen er bistandsadvokat for mannen.

— Min klient er veldig tilfreds med å bli trodd og at straffen ble så lang. Det høye erstatningsnivået gjenspeiler også sakens alvor, sier hun.

13 år fengsel

Tingretten har funnet de tre vennene skyldige etter tiltalen, og kommet til at samtlige må sone i fengsel:

  • En 72 år gammel mann er idømt syv års fengsel, hvorav tre år betinget.
  • En 44-åring er idømt fem års fengsel, hvorav to år gjøres betinget.
  • En 49-åring må tåle ett år i fengsel, hvorav fem måneder gjøres betinget.

Kjente guttenes mormor

Den eldste av de dømte mennene kjente guttenes mormor, og bodde i samme blokk som henne. Gjennom henne ble han kjent med guttenes foreldre.

Guttene besøkte mormoren i helgene. Da var de også inne i 72-åringens leilighet. Han hadde blant annet dataspill som de fikk benytte. Mannen var også med på familiens hytte. Det var gjennom 72-åringen de to andre kom i kontakt med guttene. 72-åringen innrømmet at han også hadde forgrepet seg på to andre brødre i familien, men overgrepene er foreldet.

- Streng og riktig dom

De tre mennene må til sammen ut med 515.000 kroner i oppreisning og erstatning til de to brødrene, som nå er midt i 20-årene.

— Påtalemyndigheten var av den oppfatning at det er viktig at overgrep mot små barn skal straffes strengt. Det har også skjedd i denne saken, sier konstituert statsadvokat og aktor i straffesaken, Rudolf Christoffersen.

Straffen er i tråd med aktors påstand.

— Seksuelle overgrep mot barn innebærer generelt en betydelig risiko for store psykiske og psykososiale skadevirkninger for livet. Skadepotensialet ved seksuelle overgrep mot barn er massivt og uoversiktlig, sier Christoffersen.

Norge-Brasil på TV

Overgrepene startet i 1997, og fortsatte jevnlig frem til 2001, har retten lagt til grunn. Retten mener at sakens alder bør telle i formildende retning. Det er noe av bakgrunnen for at deler av straffen er gjort betinget for de tre tiltalte.

49-åringen sto kun tiltalt for å ha forgrepet seg på mindreårige under 16 år. Dermed ble straffen noe lavere i hans tilfelle, nemlig ett års fengsel.

De to andre ble dømt for overgrep mot mindreårige under 14 år. 72-åringen er dessuten dømt for å ha forgrepet seg mens en av guttene var 9 år.

I retten forklarte den i dag voksne mannen at det ene overgrepet fant sted da Norge slo Brasil under VM i fotball i 1998. TV-en i 72-åringens leilighet sto på da overgrepet skjedde, og kampen ble vist på TV, ifølge mannen. Han var på dette tidspunkt ni år, noe som er straffeskjerpende.

To av de tiltalte erkjente straffskyld i retten. Tredjemann (44) har hele tiden nektet for at han har gjort det han sto tiltalt for.

Grove misbruk

Retten mener de tiltaltes handlinger representerer grove misbruk av barn, forhold som skal straffes strengt.

«Mot slike former for kriminelle handlinger, er det kun strenge straffer som kan ha en preventiv effekt», heter det i dommen.

Da politiet ransaket hjemmene til to av de tiltalte, fant de flere grove overgrepsfilmer og -bilder.

Filmer hos 49-åringen var av grov karakter, med scener som inneholdt både seksualisert vold mot barn helt ned i åtteårsalderen, og sex mellom dyr og barn.

To av de tiltalte er også dømt for oppbevaring av slikt materiale.

Massive overgrep

Retten mener 72-åringen bevisst har grovt utnyttet den tilliten guttenes foreldre har vist ham. Han har brukt penger, data og gaver som lokkemiddel.

Ifølge dommen har han også brukt porno og til dels alkohol for lettere å gjennomføre overgrepene. Retten beskriver overgrepene som massive, planlagte og organiserte. Ved et tilfelle ble det også benyttet en hund under overgrepene.

Retten mener også 44-åringen grovt utnyttet tilliten guttenes foreldre viste ham, selv om han ikke var en direkte venn av familien. Ifølge dommen var 49-åringen den av de tre som under rettssaken uttrykte skam og sorg over det han hadde vært med på.

— For streng straff

Jostein Alvheim representerer 72-åringen.

— Dommen vil bli anket. Vi mener straffen på syv år er for streng, sier han til BT.

Advokat Egil Jordan representerer 44-åringen som nektet straffskyld da saken var oppe til behandling tidligere i måneden.

— Jeg har ikke snakket med min klient, men jeg synes dommen er streng, og jeg kan ikke se at det er etablert et slikt straffenivå ut fra rettspraksis, sier Jordan.

Hans klient ble altså idømt fem år fengsel, hvor av to ble gjort ubetinget.

— Ettersom saken har ligget lenge hos politiet, burde den ubetingede delen av dommen ha vært økt, mener Jordan.

Siren Preto er bistandsadvokat for den ene av ofrene. Hun opplyser at hennes klient ikke ønsker å kommentere dommen.