Den pedofile mannen blir flyttet fra Molde fengsel til Bergen fengsel i dag, fordi han blir truet av medfanger i fengselet i Molde. Det vakte stor oppsikt da det ble kjent at Romsdal forhørsrett hadde bestemt at en notorisk pedofil bergenser (41) skulle løslates, fordi mannen blir syk av å sitte i fengsel.

41-åringen er tidligere dømt for grove, seksuelle overgrep mot fem barn, og sitter nå i varetekt fordi han er tiltalt for sexovergrep mot ytterligere to barn.

41-åringen forklarte i forhørsretten at han blir truet og hundset av medfanger i Molde fengsel, fordi han er tiltalt for overgrep mot barn.

Fengselslegen vurderte hans helsetilstand som svært dårlig.

Bytter med annen innsatt

Forhørsretten slo fast at det både var fare for at mannen skulle forgripe seg på nytt, og fare for at han skulle stikke av for å unndra seg straff. Forhørsretten mente likevel at 41-åringens helsetilstand tilsa at han burde løslates mot meldeplikt.

Politiet vurderer mannen som farlig for små barn, og reagerte kraftig på løslatelsen. De påkjærte kjennelsen, og i ettermiddag bestemte Frostating lagmannsrett at 41-åringen skal sitte fengslet inntil videre. Rettssaken mot ham skal opp i september.

— Vi har tilbudt å bytte denne mannen med en innsatt i Bergen fengsel. 41-åringen vil få bedre forhold i fengselet i Bergen. I Molde fengsel er det bare 14 plasser og svært gjennomsiktige forhold, mens det i Bergen er mye større forhold og et bredere spekter av tilbud, sier regiondirektør i Kriminalomsorgen Vest, Per Sigurd Våge.

Kriminalomsorgen har ansvaret for fengslene både i Bergen og Molde, og kan derfor bytte plass på to innsatte.

Mindre mobbing i Bergen

Det er en kjent sak at personer som sitter i fengsel for seksuelle overgrep mot barn blir utsatt for vold, trusler og trakassering av medfanger.

— Vi har klart å mestre reaksjoner på pedofili og andre seksuelle forbrytelser bedre i Bergen fengsel, og det er liten grad av mobbing sammenlignet med andre fengsler. Jeg har bedt di-rektøren i Molde fengsel om å slå hardt ned på mobbing, enten det gjelder type forbrytelse, rasisme eller andre former for diskriminering, sier Våge.

— Rent helsemessig er det bedre for min klient å sitte i Bergen fengsel. Han tilhører en gruppe innsatte som utsettes for trakassering, men det er bedre for ham i et større fengsel, sier 41-åringens forsvarer, advokat Kim Gerdts.

— Problemer som dette oppstår fordi fengselet i Bergen er sprengfullt, og dermed må vi flytte innsatte som burde ha sittet i Bergen til mindre fengsler i Ålesund, Molde og Vik i Sogn, sier Våge.