— Jeg hadde forventet at skolen ble orientert, når fengselet sender elever til oss som kan være en trussel mot det gode skolemiljøet, sier rektor ved den videregående skolen i Bergen.

I går ettermiddag fikk han, via media, kjennskap til de svært alvorlige overgrepene elevenes 43 år gamle hovedverneombud har begått.

Narkotika, vold og sex

Rektoren mener fengselet må orientere skolen når eleven soner for narkotikaforbrytelser, eller vold og seksuelle overgrep.

— Hadde vi visst om dette på forhånd, kunne vi unngått denne situasjonen. Vi kunne sagt til ham at det ikke er så lurt å stille til vervet som hovedverneombud. Nå kan det bli svært vanskelig for denne eleven å fortsette på skolen, sier rektor.

Han kommer til å kreve rutiner som sikrer skolene kunnskap om straffedømte.

— Vi bidrar gjerne til å hjelpe straffedømte videre i livet, men noe bakgrunnsinformasjon bør skolen få, mener rektor.

Flere elever skal ha lest den detaljerte dommen hovedverneombudet fikk.

— Det er helt forkastelig å ha ham som verneombud, med tanke på at det går elever her som ikke er mer enn 15 år, sier en av dem som kjenner innholdet i dommen.

Stort engasjement

Hovedverneombudet har ansvaret for elevenes arbeidsmiljø, og skal engasjere seg i konfliktsaker.

— Først for tre uker siden fikk jeg vite at denne eleven soner på frigang. Saken havnet på mitt bord fordi lærere var bekymret for at hans engasjement i arbeidet som hovedverneombud, gikk på bekostning av skolearbeidet, sier rektor.

Det straffedømte hovedverneombudet har blant annet ivrer sterkt for en fadderordning, slik at nye elever blir tatt vel imot.

Det er elevene selv som velger verneombud. Elevrådslederen ved skolen ante ingenting om saken, før i går.

— Dette kommer jeg til å ta opp i elevrådet, snarest. Jeg synes ikke det er riktig å la ham fortsette som verneombud, sier elevrådslederen.

Meget grovt

Mannen ble i 1999 dømt til fire års fengsel for meget grove overgrep mot to gutter han var stefar for.

Overgrepene startet mot en seks år gammel stesønn i 1983. Han ble frifunnet for påstanden om misbruk av guttens søster. Moren til barna fikk kjennskap til overgrepene i 1985 og avsluttet straks forholdet til mannen.

Noen få år senere inngikk mannen et nytt forhold. Sønnen til kvinnen han giftet seg med, ble jevnlig misbrukt i over tre år. Gutten fortalte i 1994, da han var 12 år, sin morfar om misbruket. Det førte til pågripelse, etterforskning og senere dom i Gulating lagmannsrett.