• Det var en spøk mellom meg og Knut Storberget, sier 49-åringen.

En overgrepsdømt bergenser oppgir på Facebook at han jobber for Justisdepartementet. Der har de aldri hørt om ham.

49-åringen skriver på Facebook at han bor i Thailand og jobber som rådgiver for Justisdepartementet. Han skriver at han har jobbet som rådgiver siden mai i fjor og at han fortsatt er tilsatt.

Problemet er bare at departementet aldri har hørt om mannen.

— Jeg har vært her i 15 år, men har aldri sett navnet, sier Unni Engen på personalavdelingen.

Det hele var ment som en fleip, en intern spøk mellom meg og justisminister Knut Storberget.

49-åringen

- Fleip for Storberget

49-åringen sier han vil ta vekk opplysningen om at han jobber for Justisdepartementet.

— Det hele var ment som en fleip, en intern spøk mellom meg og justisminister Knut Storberget, sier han på telefon fra Thailand.

- Hva er bakgrunnen for fleipen?

— Etter at jeg var ferdig med soningen i 2008, jobbet jeg en stund frivillig for Human-Etisk Forbund med besøk i fengsler. Noen steder hadde vi problemer med å komme inn. Human-Etisk Forbund la frem saken for Storberget, som lovet at han skulle jobbe for at også vi skulle få mulighet til å besøke fengsler på lik linje med kristne og andre religiøse organisasjoner, sier 49-åringen.

Han sier også at han i den anledning hilste på Storberget, og at han senere tok kontakt med ham for å fortelle at det ikke ble gjort noe med saken.

— I den anledning slo jeg av en spøk at jeg burde vært rådgiveren hans, sier 49-åringen.

- Hva tenker du når folk reagerer på at du tar denne tittelen med tanke på din bakgrunn som forvaringsdømt?

— Jeg forstår at folk reagerer og kommer til å fjerne dette, sier bergenseren.

Straffedømt 11 ganger

Bergenseren er straffedømt 11 ganger, deriblant for en rekke tilfeller av seksuelle overgrep mot mindreårige, diverse vinningsforbrytelser og brudd på narkotikalovgivningen.

Den siste dommen var fra Bergen tingrett i 2002, der 49-åringen ble dømt til forvaring i åtte år etter overgrep mot to gutter på syv og ni år.

Guttene var kamerater med hans jevngamle sønn, og overgrepene ble begått mens 49-åringen var ruset på amfetamin.

— N.N. har en lang rekke tidligere dommer for flere forskjellige typer forhold, samt diagnosen pedofil. Hans stabile og relativt omfattende behandlingsforløp kan derfor ikke anses for å være av tilstrekkelig lengde. Det knytter seg dermed stor usikkerhet til risikobildet i dag, skrev en psykolog da 49-åringen i 2005 søkte om prøveløslatelse fra Ila fengsel.

Fare for tilbakefall

Asker og Bærum tingrett behandlet søknaden om prøveløslatelse i 2006.

Der slo retten fast at det ikke var grunnlag for prøveløslatelse. Retten la da til grunn de sakkyndiges vurderinger av mannen.

— Kombinasjonen pedofili og dyssosial personlighetsforstyrrelse gjør dessverre risikoen for tilbakefall særdeles stor, skrev de to psykologene i sin vurdering. Denne diagnosen, sammen med mannens rusproblemer, gjorde at retten mente det fortsatt var grunnlag for at han burde sitte i forvaring.

Etter løslatelsen har 49-åringen en periode bodd i Oslo, før han skal ha reist til Thailand, hvor han nå oppgir at han oppholder seg.

Han er også etterlyst internt i politiet i forbindelse med en uoppgjort trusselsak, hvor han har vært siktet.