— De gir blanke blaffen, skriker en hylende forbannet fotgjenger i telefonen til Byredaksjonen.

Han snakker om syklistene. I hvert fall en del av dem. Pedal-pøbler som herjer byens fortau og allmenninger i disse knusktørre septemberdagene. De som snisser deg bakfra når du går over Torgallmenningen, oppslukt av sommerbrune navler. De som kjører sykkelslalåm à la Burre mellom fotgjengere på fortauet i Nygårdsgaten – og som tråkker i kø mot enveiskjøringen opp Torggaten. De som bruker Grønn Bergens grå trapper som trampoline.

De som tror at Tour de France har en sjamøretappe ned Vetrlidsallmenningen. De lydløse sykkelfantomene.

— Det er rett og slett hensynsløst, roper fotgjengeren i telefonen. Han er nettopp blitt påkjørt i et gangfelt.

Av en Research Dynamic, en Cliff Rock eller en American Eagle. To hjul med taits, snudd cap, "Summer In The City" i ørene og to hjul i hundre.

Brudd på loven

Avdelingssjef Arvid Ask ved politiets trafikkavdeling er sindig bekymret.

— Mye av den syklingen vi ser i bygatene er klare brudd på trafikkreglene, sier han.

Ask viser til veitrafikkloven, som ganske presist sier at sykling på fortau, gangvei, gangfelt og andre gangarealer bare er tillatt når trafikken er liten – og når sykling kan skje uten fare for fotgjengere.

Ved slik sykling krever loven dessuten at passering av gående må skje i god avstand – og i tilnærmet gangfart.

— Vi får daglig henvendelser fra fotgjengere som klager på syklister. Noen er blitt påkjørt, andre har sluppet med skrekken, forteller Ask.

— Blir råsyklere bøtlagt?

— Vi slår selvfølgelig ned på de ekstreme tilfellene. Men situasjonen i dag er den at uaktsom sykling ikke kan straffes med forenklet forelegg. Forholdet må anmeldes. Med anledning til å gi forenklede forelegg, kunne politiet slått langt mer effektivt ned på ulovlig sykling. Derfor har vi også tatt et initiativ for å endre lovgivningen på dette feltet, sier Ask.

Pedal-Rambo ved Sundt

Men det haster, ser vi. For utenfor Galleriet skvetter to dongerimødre med barnevogner unna for en Extreme LX med fartsetappe nedover Torgallmenningen.

Kanskje en student som er forsinket til forelesning på Høyden. En pedal-Rambo på en Rock Machine tar murpussen på Sundt-hjørnet. En pensjonist i sandaler skaper tilløp til kaos på sin DBS Classic i gangfeltene på Torget. To fjortiser bruker trappene på Torgallmenningen som utskytningsrampe.

På Bryggen unngår en vinglefant av en tohjuling så vidt å meie ned et tysk turistfølge.

Holder avstand

Og ved Den blå steinen kommer André Hitsøy (21) pyntelig rullende over Torgallmenningen på sin velbrukte Kilimanjaro. På vei fra jobb til trening.

Kjenner han veitrafikklovens bestemmelser for syklister?

— Så på tv i går at du skal ta hensyn til fotgjengere, egler han oss.

— Og det gjør du?

— Absolutt. Prøver å holde god avstand og avpasse farten, bedyrer han. Helt på alvor.

Torgallmenningen krysser han for å kjøpe seg en Snickers og ringe til damen. Hørte du Nordahl? Ringe til damen! Det stemmer fremdeles. "O Cykkelstyre. O Kjærlighet".

FULL FART: Pøbelkjøring på sykkel setter sinnene i kok hos byens fotgjengere.
FOTO: VEGAR VALDE