Sørdal mener lekser skaper flere tapere enn vinnere. Hjemmet blir ikke et fristed, men skolens forlengede arm.

— Altfor mange bruker verdifull barndomstid til å utkjempe leksekamper ved kjøkkenbordet, sier pedagogikklektoren. ved Høgskolen Stord/Haugesund.

I dag finnes det ingen regulering av leksene. Læreplanen for Kunnskapsløftet legger opp til metodefrihet.

— Likevel er lekser så innprentet i oss at vi ikke klarer å tenke skole uten. Vi må røske opp og tenke nytt, sier Sørdal.

Over 50 lærere, elever, foreldre og studenter kastet seg inn i debatten da Sørdal åpnet en lekseblogg på internett. Bidragene ble brukt i masteroppgaven hennes om skolens leksepraksis.

— Noen av deltakerne sammenlikner lekser med vår tids barnearbeid. Leksene gjør en stor inngripen i alles hverdag. Hvorfor har vi godtatt dette i alle år?

I tidsklemmen

En som ønsker at døgnet hadde flere timer er Mai Britt J. Berentzen. Alenemoren har ansvar for tre barn i skolepliktig alder.

— Vi får liksom ikke fritid sammen. Det går i ett med skole, SFO, aktiviteter på ettermiddagstid og så lekser.

Hun synes det er viktig å følge med på hvordan barna gjør det i matte og lesing, men tror foreldre- og skolesamarbeidet kunne foregått på andre måter.

— Kanskje vi kunne fått hyppige meldinger om den faglige utviklingen.

— Jeg ønsker leksefri hele året, kommer det kjapt fra Julie (10).

Flere av bloggerne var også opptatt av at lekser favoriserer de flinke.

— Vi vet at familiebakgrunn kan påvirke foreldrenes evne til å tilrettelegge for barn og hjelpe med lekser. På den måten bidrar leksene til å forsterke og reprodusere ulikheter elevene har med seg inn i skolen, sier Elisabeth Lundervold Sørdal.

Hun ønsker heldagsskolen velkommen.

— Der får alle barn tilgang på samme profesjonelle veiledning og utstyr i et støttende læringsmiljø.

Myndighetenes lansering av leksehjelp vil bare tilsløre ulikhetene, mener hun.

- Skoletrøtt ungdom

Sørdal får støtte fra eksperter i Danmark, der leksedebatten har rast de siste ukene.

— Det finnes ingen dokumentasjon for at lekser har en positiv effekt, sier professor Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pædagogiske Universitet til avisen Kristeligt Dagblad.

Han henviser blant annet til den amerikanske forfatteren og tidligere læreren Alfie Kohn, som mener lekser dreper lysten til å lære og fremmer skoletretthet.

— Det er en opplagt idé å avskaffe lekser med dagens utvidede skoledag - i hvert fall i betydningen hjemmearbeid, sier Laursen.

Også Flemming B. Olsen, tidligere gymnaslærer og nå stipendiat ved Syddansk Universitet, mener lekser gir skoletrøtt ungdom som lettere dropper ut av skolen. Undersøkelser han har gjort viser ingen sammenheng mellom tiden elevene bruker på lekser og karakterene.

Professor Odd Valdermo ved Universitetet i Tromsø ønsker leksefri skole, men vil samtidig stille krav til elevene.

— Mange elever utsetter læringsarbeidet vanemessig, ofte med urealistiske håp om å ta det igjen hjemme. I en leksefri skole må læringen skje i skoletiden. Da må skoledagen brukes effektivt.

Bør elevene slippe lekser? Si din mening!

Ørjan Deisz
Lena Vermedal