Mandag sammenlignet SVs Amir Payan regjeringens tvangsutsendelse av 30 irakiske asylsøkere med politikken i Nazi-Tyskland. Uttalelsen skapte harme hos flere partifeller.

To dager senere beklaget han uttalelsene i en e-post til Bergens Tidende.

I dag er han likevel ute av partiet.

— Han har søkt og fått innvilget permisjon fra vervet som styremedlem frem til 30. april 2010, sier Åge Christian Jacobsen, leder i Bergen SV.

- Oppga Payan noen grunn for å søke permisjon?

— Det der er personlige forhold som jeg ikke kan gå inn på. Jeg har heller ikke snakket med ham.

Jacobsen hevder ingen har bedt Payan om å søke permisjon, men forteller at innvilgelsen var enstemmig.

— Det var ingen diskusjon om det. Vi var interessert i å få ut vedtaket så fort som mulig, sier Jacobsen til bt.no.

Amir Payan ble valgt som styremedlem i Bergen SV for en periode på to år under årsmøtet i 2009. bt.no snakket med Payan torsdag ettermiddag. Han ønsker ikke å kommentere permisjonen.

Payan har også søkt bystyret om permisjon i to måneder, bekrefter Bergen SVs gruppeleder Oddny Miljeteig overfor NRK.