• Født 1975 i Shandez i den kurdiske delen av Iran. Flyttet fra Iran til Nord-Norge i 1995 og til Bergen i 2001. * Bystyremedlem for SV i perioden 2007 — 2011. Sitter i komité for kultur, idrett og næring. Varamedlem i valgstyret.
  • Jobber som sosialarbeider i Bergen kommune.
  • Har vært kontroversiell både internt i SV og utenfor. Sammenlignet før jul regjeringens asylpolitikk med nazistenes politikk overfor flyktninger.
  • Ble på årsmøtet i Bergen SV fratatt sitt styreverv i partiet. Men Payan er fortsatt medlem i SV og bystyremedlem for partiet.