Selskapet, Germanischer Lloyds, hadde rett og slett sendt feil folk.

— Toppledelsen i selskapet vet inderlig godt hva vi ønsker å høre. Derfor burde de ha sendt folk som kunne svare på våre spørsmål, sa en irritert Paulsrud.

— Hvorfor skjer likevel dette da?

— Jeg har gjort meg mine tanker om det, men dem holder jeg for meg selv, svarer Paulsrud bryskt.

— Det er så alvorlig det som har skjedd. Her skal vi ha full oppklaring. Da får klasseselskapet sørge for å stille opp.

Det var knyttet stor spenning til forklaringene til representantene fra Germanischer Lloyds. Det var dette selskapet som godkjente «Rocknes» etter ombyggingen, og som har foretatt ballastberegninger. Feil med stabiliteten og ballastsystemet er som kjent to av teoriene til at «Rocknes» kantret nærmest umiddelbart etter at den gikk for grunn.

I dag kommer mannen som godkjente skipet etter ombyggingen og sjefen for avdelingen som jobber med stabilitet. Da kommer vi kanskje litt nærmere svaret.