I rask gange og gul refleksvest går lærar Audun Kysnes gjennom ein stille korridor på Ortun skole. Han er på jakt etter «vandrarane»; elevar som er på skulen, men ikkje går inn til timen.

— Er det ein, blir det fort to, og så tre og fire. Plutseleg er det ein klubb i gangen, seier Kysnes.

Kring 10.000 norske elevar nektar å gå på skulen, fortalde BT denne veka. Dei er såkalla skulevegrarar. Ivar Skjelten, rektor på Ortun skole, seier at dette er eit kjent fenomen på alle skular.

— Vi har gjort noko med det.

Uropatrulje

I lang tid har skulen jobba systematisk kvar dag for å fange opp skulevegrarane. Rektor deler dei i to:

***** Dei som blir heime.

  • Dei som går på skulen, men ikkje inn til undervisning.

Den siste gruppa er størst, seier rektor, om dei får gøyme seg vekk og vere i fred. Men det får dei ikkje lov til på ungdomsskulen i Fyllingsdalen.

Til ei kvar tid streifar to lærarar rundt på området. Dukkar opp i korridorane, på skuleplassen, ved toaletta og i den illegale røykjekroken.

— Det vi snakkar om er ein uropatrulje. Vi jaktar på desse elevane, plukkar dei opp og hankar dei inn kvar einaste dag.

- Kor mange skulevegrarar har de?

  • Det varierer veldig, men det kan vere opp mot 10 elevar kvart år som nektar å gå inn, svarar Skjelten.

- Kvifor kjem dei på skulen, når dei ikkje vil gå inn til timen?

  • Fordi dei har venene, det sosiale miljøet sitt, her.

Knuffing i køen

I dokøen er det ofte uro. På patruljen går Kysnes bort til ein gjeng 10.-klassingar, som ventar på nokon skal låse opp døra til toalettet.

14-åringen Fredrick Sæterdal synest det er heilt greitt at lærarane følgjer med, sjølv om han ikkje føler seg utrygg.

— Men doen kunne godt vore open heile tida, seier Fredrick.

Både han og Adam Arab, ein annan 10.-klassing, fortel om elevar som droppar å gå inn til timen, eller går ut midt i. Dei synest det er bra at dei ikkje får drive rundt på skulen i fred.

- Er det forstyrrande når ein elev kjem inn midt i timen?

  • Det spørst om eleven kjem inn på ein bråkete eller stille måte, seier Fredrick.

Fekk solid lekse av mor

Ortun skole brukar mykje ressursar på elevar som ikkje vil vere i klasserommet, og lærarane er kursa i å takle dei. Rektor seier at skulemiljøet aldri har vore betre.

— Vi går gjennom kvar einaste sak, og brukar mykje tid på desse elevane.

- Kvifor?

  • Dersom ikkje dette er på plass og skulemiljøet ikkje er godt, kan vi ikkje drive undervisning. Skulen har overteke mykje av oppdragingsansvaret frå foreldra. Vi må akseptere at det er blitt slik, seier Skjelten.

Han har opplevd å bli tatt alvorleg i skule av ei mor som meinte at rektor ikkje oppdrog barnet hennar godt nok.

  • Ein kan le av det, men så langt er det kome.

Hentar ungar heime

Skulevegrarar som ikkje kjem på skulen, får heller ikkje vere i fred.

— Seinast i vår henta vi elevar kvar dag. Vi måtte nærmast dra dei ut av senga og kle på dei. Dette ligg langt utanfor vårt ansvarsområde, men vi vel å gjere det likevel, seier Skjelten.

Rektoren er sikker på at skulen på denne måten bergar elevar gjennom ungdomsskulen på ein skapeleg måte.

— Hadde vidaregåande følgt opp på same vis, kunne fråfallet blitt mindre og færre hadde ramla utfor.

Paradoksalt nok, seier Kysnes, er det skulevegrarane, dei som ikkje ville vere på ungdomsskulen, som står i gangen igjen etter 14 dagar på vidaregåande.

  • Dei seier at dei heller vil vere her.

Sei meininga di om ordninga i kommentarfeltet under!