BHANUMATHI NATARAJAN

Bønder og lokalsamfunn har tatt vare på, utviklet og bevart mange hundre risvarianter som tilfredsstiller ulike behov og smaksretninger. Dette reflekterer at risen spiller en stor rolle i livet til befolkningen både i India og andre asiatiske land, og at den er viktig i ritualer, religiøse seremonier og festivaler. Men først og fremst er risen hovedmatkilde for millioner av mennesker.

BASMATIRIS er en viktig inntektskilde for indiske bønder, og har en årlig eksportverdi på 250 millioner dollar. Livsgrunnlaget for mange risbønder er imidlertid blitt truet på grunn av Verdens handelsorganisasjons (WTO) patentlovgivning (nærmere bestemt av TRIPS-avtalen). Et grelt eksempel på dette er at det amerikanske multinasjonale selskapet Rice Tec Inc. for noen år siden fikk patent på basmatirisen — til tross for at den har vært kjent og dyrket i uminnelige tider! For å sette det på spissen, kan dette sidestilles med at det hadde kommet et utenlandsk selskap og tatt patent på norske kjøttkaker! Heldigvis protesterte mange frivillige organisasjoner, og etter hvert også den indiske regjeringen, mot patentet.

EKSPERTENE betegner patentet på basmati som både kulturelt og eiendomsrettslig tyveri, og Rice Tec er på vikende front. Det finnes imidlertid mange tilsvarende eksempler. Et av de beste kjente, relaterer seg til gurkemeie. Dette er ikke bare et krydder med lange tradisjoner i indisk matlaging; gjennom generasjoner er det også blitt benyttet til sårbehandling. Ikke desto mindre søkte to forskere fra Michigan University om patent på sårbehandlingsegenskapene til gurkemeie! Enda en gang protesterte frivillige organisasjoner, og klarte å forhindre innvilgelse av patent. Men for å si det svært forsiktig, er det meget betenkelig at WTO har et avtaleverk som overhodet åpner opp for patent på denne typen produkter. Kanskje det skyldes at avtalen først og fremst rammer u-land? Norge vet nok å beskytte sine kjøttkaker, men det er langt vanskeligere for fattige land å hindre frarøving av viktig og verdifull kulturarv.

MEN DET ER NOEN LYSPUNKTER også. Mange frivillige organisasjoner jobber for å få frem saker, og protesterer mot urimelige patenter. Det har vært en suksess på mange områder. Vi kan ikke være pessimistiske og si at det ikke nytter å engasjere seg. Det er viktig at folk engasjerer seg mot urett og er solidariske. Det vil tjene oss alle i det lange løp.