«Etter bevisførselen er det for lagmannsretten uklart hvilke mangler ved rutinene som påtalemyndigheten mener foreligger, og om eventuelle mangelfulle rutiner i seg selv er straffbart», heter det i dommen.

Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen vil ikke ta selvkritikk.

— Jeg registrerer at det hersker en held del uklarhet rundt lovverkets utforming, er alt han vil si.

Det er tidligere kommet frem at samme Stolt-Nielsen ønsket å trekke ankesaken mot HSD. Så sent som 5. september bestemte Riksadvokaten at den likevel skulle stå ved lag.

Statsadvokaten i Hordaland og Riksadvokaten har gjennom det meste av 2003 vært uenige i om regelverk og forskrifter har vært klare nok.

AKTOR: Eirik Stolt-Nielsen la ned påstand om fire millioner kroner i foretaksbot til HSD – det samme som i tingretten. MEN HSD ble på nytt frikjent.