Då to av dei tre tiltalte litauiske statsborgarane vart stoppa av politiet i Florø i juni 2012, fann politiet 1,2 kilo hasj i bilen dei kjørte.

Sju kilo hasj

Dette førte til opprulling og tiltale i ei større narkotikasak der dei tre må i retten og svare for høvesvis kjøp av 7,1 kilo, 6,7 kilo og 4 kilo hasj. Av dette meiner påtalemakta at dei har selt vidare omkring to tredeler av stoffet.

— Vi meiner dei har omsett denne narkotikaen hovudsakleg i Florø og Førde, opplyser politiadvokat Lisa Førde Refsnes til Bergens Tidende.

Krev ein mill. inndrege

Påtalemakta meiner at hovudmannen, ein 34 år gammal litauisk statsborgar, må tole inndraging av i alt ein million kroner. Konkret krev statsadvokaten at mannens Audi stasjonsvogn og i alt 486.569 kroner frå bankkontoen hans blir inndrege til fordel for statskassa.

Dei to medtiltalte i saka, høvesvis 30 og 34 år gamle, får inndragingskrav på 800.000 og 400.000 retta mot seg når dei møter i Fjordane tingrett 15. oktober.

Seks dagar i retten

Der er det sett av seks dagar til saka. For førstnemde sitt vedkommande har påtalemakta kravd at vel 20.000 blir inndrege frå bankkontoen hans, medan 34-åringen risikerer å få inndrege dei 1.400 kronene han hadde i lommeboka ved pågripinga.

Etter det Bergens Tidende kjenner til, er alle tre busett i Florø og har hatt arbeid der.

Nektar straffskuld

— Ein av dei tiltalte for ikkje lenge sidan dømd for omsetnad av nokre hundre gram hasj og amfetamin. Etter beslaget av 1,2 kilo hasj i fjor sommar, starta vi eit omfattane analysearbeid , der vi har sett kor pengestraumane har gått på kontoane til dei tiltalte. Gjennom dette arbeidet og etterforskinga elles har vi berekna ein minimusomsetnad vi meiner kan dokumenterast mot kvar av dei tre tiltalte, seier politiadvokat Lisa Førde Refsnes.

Ein av dei tiltalte skal i politiavhøyr ha erkjent befatning med dei 1,2 kiloane hasj som vart funne i bilen. Ut over dette har dei tre nekta straffskuld for forholda i tiltalvedtaka.