Hovedentreprenøren og en gravemaskinfører ble tiltalt for uaktsomt drap etter rivningsulykken i Lars Hilles gate. To personer satt og drakk te da veggen rast ut. En mann omkom, mens en annen ble hardt skadet.

— Bør ilegges fengselsstraff

Under prosedyren i Bergen byrett i dag mente aktor at de tiltalte bør ilegges fengselsstraff for uaktsomheten som ble utvist i forbindelsen med rivningsarbeidet.

Forsvarerne til de tiltalte ba om full frifinnelse for sine klienter.

Under hovedforhandlingen sa entreprenørens forsvarer, advokat Helge Hansen: - Det er sterkt urimelig og uriktig å tiltale de ansvarlige for uaktsomt drap. Liknende saker har tidligere endt med forelegg.

Dom faller fredag

Bistandsadvokat, Egil Jordan, la ned påstand om 450.000 kroner i oppreisningserstatning for den etterlattes familie.

— Hvis retten kommer til at det ble utvist grov uaktsomhet, vil de etterlatte ha krav på oppreisning, sier advokat Egil Jordan til BT.

Enken etter kurderen som døde kan få 150.00 kroner, mens de tre barna hver kan bli tilkjent 100.00 kroner.

Dom i saken faller fredag klokken 15.00.

FENGSEL: Aktor mener hovedentreprenøren og gravemaskinføreren bør dømmes til 120 dager fengsel, etter rivningsulykken i Lars Hilles gate i desember i fjor. En person mistet livet.
Arkivfoto: BT