Bergenseren Frank Tandberg har de siste dagene sittet i Oslo byrett, tiltalt etter den såkalte kidnapperparagrafen. Tandberg skal ifølge påtalemyndigheten ha holdt to 16 år gamle jenter i skjul, og unndratt dem fra foreldrenes omsorg.

Dette skjedde i 1995, og den da 35 år gamle Tandberg var forlovet med den ene 16-åringen. Da de to kvinnene, som nå er 23 år gamle, vitnet i retten i går, bekreftet de langt på vei Tandbergs forklaring om at de kom og gikk som de ville i den digre villaen Tandberg disponerte, og at de ikke ble holdt tilbake mot sin vilje.

Tandberg nekter straffskyld. Hans forsvarer, advokat Bjørn Meltzer, la ned påstand om frifinnelse. Aktor, politiinspektør Morten Bentzrud, la ned påstand om 120 dagers betinget fengsel. Dom i saken faller fredag.