— Det er to virkelighetsoppfatninger her. Det er en hel verden mellom oss og skolen, kommer det fra en far.

— Vi er lei av forsvarstaler. Nå må vi få handling, sier en annen.

Frustrerte og engasjerte foreldre hadde tatt oppstilling utenfor Aurdalslia skole i går morges da oppvekstbyråd Hans Carl Tveit (V) og kommunaldirektør for oppvekst Anne Marit Presterud kom på besøk.

— Vi har registrert at det er en del som mener dette, svarer kommunens representanter.

— Men det finnes også dem som mener noe annet, sier Presterud.

Og at en sak har minst to sider, at det finnes både ulike virkeligheter og flere sannheter, ble ettertrykkelig slått fast i disse formiddagstimene.

Foreldrene forteller engasjert om hjemmeundervisning for å ta igjen det tapte, om mange timer i storgrupper på opp til 86 elever (6. klasse).

De frykter og mener at barna ikke får god nok undervisning og etterlyser en pedagogisk begrunnelse for undervisningsopplegget.

- Ikke riktig

Aurdalslia skole og kommunen mener på sin side at opplæringen er god nok.

— Det er fremkommet påstander om at vi bare har to timer undervisning i uken og at nesten all tid går med til storgruppeopplæring med selvstudier. Det er ikke riktig. En slik skole ville ikke jeg heller hatt barna mine i, sier rektor Terje Storesund.

— Det som er riktig er at vi har tre timer og 45 minutter storgruppeundervisning i uken. Vi skal dokumentere at timene på Aurdalslia blir brukt i forhold til lærerplanene.

— Fremstillingen i BT er totalt feil. Vi kjenner oss overhodet ikke igjen, sier Svanhild Mosavi, kontaktlærer for 4. trinn.

Hun får støtte av Benedicte Schmidt, hovedverneombud og lærer i nettopp de øverste klassetrinnene.

— Noen få timer i uken jobber elevene selvstendig etter arbeidsplan, i det øvrige lærer elevene gjennom individuelt tilpasset opplæring.

Informasjonssvikt

Det er altså ikke på organiseringen av undervisningen det har sviktet. Ei heller når det gjelder kvaliteten, mener kommune og skole. Det er informasjonen som har sviktet.

— Vi beklager at foreldre som har klaget, føler at de ikke har nådd frem. På det punktet legger vi oss helt flat, sier kommunaldirektør Presterud.

— Nå er det viktig å skape tillit mellom de ulike partene, mener oppvekstbyråd Tveit.

Det arbeidet er allerede i gang. Kommunen gjennomfører for tiden en omfattende spørreundersøkelse. Til sammen 4500 foreldre blir i disse dager oppringt og bedt om å gi sine synspunkter på bergensskolen. Det skal også gjennomføres en nettbasert undersøkelse blant alle foreldre til elevene i 5.-7. klasse på Aurdalslia.

- Ikke sparetiltak

I fylkesmannens tilsynsrapport ble det avdekket tre brudd på opplæringsloven.

Blant annet har fylkesmannen bedt om en pedagogisk begrunnelse for gruppestørrelsene på skolen. Det er også noe flere av foreldrene har etterlyst.

I tilsynsrapporten står det videre at det gjennom intervjuer har kommet frem at «gruppestørrelsen er vurdert ut fra organisatoriske og fysiske forhold, men den pedagogiske forsvarligheten er ikke vurdert».

Det er Storesund ikke enig i. Han avviser at det ligger sparetiltak til grunn for organiseringen i store grupper, og lover at en pedagogisk begrunnelse skal være på vei til fylkesmannen om ikke lenge.

Har du en historie å fortelle om bergensskolen? Ta kontakt med BT-journalist Krister Hoaas.