• Til tross for gjentatte etterlysninger har en syklist som ble observert ved Fossebrua i Angedalsvegen, syklende i retning Førde sentrum, ikke meldt seg. Denne observasjonen ble gjort 07.10.

— Det er godt mulig vi snakker om samme syklist, sier lensmann Kjell Fonn.

  • Dersom den «nye» sykkelobservasjonen i Kyrkjevegen/Veglo er gjerningsmannen, blir det stadig mer sannsynlig at han har syklet gjennom området Tående, enten før eller etter drapet. Politiet har ved flere anledninger vist stor interesse for dette området, både gjennom rundspørringer og undersøkelser langs veikantene.

— Det er selvsagt en mulighet, men vi kan fortsatt ikke utelukke noe, sier Fonn.