— Dette er noe vi tar på ytterste alvor, og det blir nå gransket grundig internt hos oss, sier salgs- og markedsansvarlig i NSB, Henning Lirhus til BA.

Avisen skriver at toget fra Bergen kjørte på rødt lys mellom Bulken stasjon og Voss stasjon. Det var 16 personer om bord på toget da hendelsen skjedde, og de ble fraktet videre til Voss i drosje.

NSB sier det er sjelden at et tog kjører på rødt lys, og lokføreren og konduktøren ble rutinemessig tatt ut av tjeneste til de har gransket årsaken til hendelsen.

Dette var ikke det eneste problemet i den lokale togtrafikken på søndag. Togtrafikken på Bergen stasjon var nede på grunn av strømbrudd fra klokken 13.40. Først Klokken 17.00 ble feilen funnet.

Dette gjorde at togene til og fra Oslo ble forsinket opptil halvannen time.

Tog mellom Bergen og Arna ble erstattet av alternativ transport. Strømbruddet førte ifølge Bakken primært til forsinkelser i lokaltrafikken mellom Bergen og Voss.