EIRIK DAMSGAARDJOHN LINDEBOTTENeirik.damsgaard@bergens-tidende.no

For 2000 alene var svikten på ca. 500.000 passasjerer for Gaia Trafikk.

Passasjersvikten hos Gaia Trafikk de siste åtte årene er på mer enn 13 prosent. Og utviklingen viser ingen tegn til å snu. Gaia Trafikk tror flukten fra bussen fortsetter i 2001.

– Med to prisøkninger i fjor var det ikke annet å forvente, innrømmer Geir Olav Mandt, viseadministrerende direktør i Gaia Trafikk.

Glipp av 4-6 millioner Ferske tall avdekker at år 2000, med billettøkninger, økte dieselpriser, rutekutt og klagerop fra misfornøyde passasjerer, har hatt sin pris.

En undersøkelse gjennomført av Opinion AS for Bergens Tidende i fjor høst, viste at hele 55 prosent av de daglige brukerne var misfornøyd med busstilbudet.

Antall reiser gikk ned med to prosent.

Det kan høres lite ut.

Men med et tjuetall millioner reiser hvert år, viser regnestykket at Gaia har gått slipp av 4-6 millioner kroner.

Selger færre klippekort Det er penger selskapet gjerne skulle bokført som inntekter i tider med høye dieselpriser og nedgang i offentlige overføringer.

– Tallene kan tyde på at det er passasjerer som reiser fast med rabattkort som har sviktet oss. Det er synd at kollektivtrafikken i Bergen ikke ser en økning.

Men med stadig høyere billettpriser, små tilskudd fra fylket og lavere bensinpris, er det naivt å tro at like mange vil reise med oss, sier Mandt.

Nedgangen er størst for enkeltbilletter, skolereiser og klippekort. Antall reisende med klippekort gikk ned åtte prosent, mens månedskortene viste en svak økning.

– Vanskelig å snu – Takststigningen de siste årene har vært størst på enkeltbilletter, og vi antar at en del har gått over til månedskort.

Mandt tror flukten fra bussetene skal bli vanskelig å snu, ikke minst etter at billigste enkeltbillett steg fra 19 til 20 kroner fra nyttår. Gaia har budsjettert med en ytterligere nedgang på 2-300.000 reiser på grunn av prisstigningen.

Ifølge Gaia er de offentlige tilskuddene de siste åtte årene kuttet med hele 85 prosent.

I fjor ga fylket 10 millioner kroner i direkte tilskudd til Gaia, med unntak av særstøtte til ungdomskort.

En skulle tro buss-svikten ville gi seg utslag i større biltrafikk inn mot sentrum. Men det er ikke tilfelle. Antall betalende kjøretøyer gjennom bompengeringen gikk tvert imot ned fra 20.000.723 i 1999 til 19.896.723 i 2000.

Og oversikten fra Bro— og tunnelselskapet viser at 2000 er det første året med nedgang siden bompengeringen ble opprettet i 1985.

Eggen melder pass Samtidig viser oversikt fra Vegdirektoratet at trafikken i Hordaland under ett økte med 2,8 prosent i 1999 og med 1,4 prosent i 2000.

— Her må jeg melde pass. Dette skjønner jeg ikke. Ingen omkjøringsveier er kommet til så langt jeg vet, er trafikksjef Arild Eggens kommentar til nedgangen i bompengeringen. Og da har han tatt i betraktning at bompengetaksten økte fra fem til ti kroner i november 1999.

— Men økningen i bensinprisen kan selvfølgelig være en medvirkende årsak, sier Eggen.

Les mer: - For dyrt og dårlig - Bedre tilbud er alfa og omega Vil gi mer til Kokstadbuss- Luften blir bedre og bedre

- Kollektivtrafikk er for dyrt, mener Jan Skarsholt som likevel reiser kollektivt på besøk til Gravdal Følgesvennen Tasha trenger ikke bry seg om prisen, han er så liten at han reiser gratis. Foto: Gidske Stark