— Vi tror takstøkningen er hovedårsaken til de svake passasjertallene for juli og august, sier administrerende direktør i Gaia Trafikk, Arne Buanes. Han synes det er bekymringsverdig at kundene svikter bussen.

Første halvår i år økte passasjertallet med 300.000, men etter at billettene ble dyrere har den positive tendensen snudd. Gaia Trafikk frakter daglig 90.000 bergensere til og fra skole, jobb og andre gjøremål. Om sommeren blir passasjertallet vanligvis halvert.

— Nedgangen tilsvarer med andre ord fire sommerdager helt uten passasjerer, sier Buanes. Han legger til at også andre faktorer enn prisøkningen kan forklare passasjernedgangen.

— I fjor sommer var det et yrende liv i Bergen, blant annet var Cutty Sark-arrangementet med på å skape gode passasjertall. I år har det ikke skjedd så mye. Videre tror vi folk har tatt ut mer ferie i sommer, og at de har brukt ferien på andre ting enn å reise med buss, sier Buanes.

Den vanskelige økonomiske situasjonen i Hordaland fylkeskommune er årsaken til at billettprisene øker. Enkeltbilletter har økt med to eller tre kroner, slik at minstetakst på bussen nå er 22 kroner. Gjennomsnittlig takstøkning er 5,4 prosent.

KØEN FORSVANT: Færre passasjerer har løst billett på Gaias busser denne sommeren.
Foto: Rune Nielsen