Som for øvrig har sin helt jordnære bakgrunn: det kan bli lummervarmt på denne tiden av året, og da blir matvarer fortere bedervet. Eller ble, før kjøleskapets og fryserens tid.

Hundedagene varer fra 23. juli til 23. august og har sin opprinnelse i det gamle Egypt. Sirius, Hundestjernen, viste seg for første gang i grålysningen samtidig som Nilen begynte å stige og den varmeste tiden av året begynte, og egypterne trodde at stigningen av både vann og temperatur var en følge av Sirius' tilsynekomst.

På mellomtysk ble hundedagene til «rodentage» (fra «rode»), hund, og på nordiske språk ble det til «røtedager» og røtmåned eller røytemåned. Forstavelsen ble satt i forbindelse med verbet «råtne», og det het seg altså at all mat ville surne og råtne i hundedagene. En blanding av egyptisk overtro og nordisk hverdagserfaring.

I hele Europa mente man at hundene er gale og farlige i denne tiden, og noen mente også at man ikke måtte bade i hundedagene, for da var vannet giftig. Eller la seg årelate (tappe for blod), for da kunne man bli tungsindig eller i verste fall miste forstanden.