Boksene som skal måle gjennomsnittshastigheten på E16 i Lærdalstunnelen skulle vært klar i god tid før påsketrafikken. Men slik gikk det ikke.

Klar over påske

— Nei, det blir en liten utsettelse. Vi har arbeidet med å kvalitetssikre anlegget. Onsdag oppdaget vi en liten feil som elektrikere må fikse, sier avdelingsingeniør Jon A. Lien i Statens vegvesen.

Boksene er montert noen kilometer inne i den 24,5 kilometer lange Lærdalstunnelen. Og strekningen farten din blir målt er på hele 19,5 kilometer.Utenfor tunnelen er det satt opp skilt som varsler fotobokser og et underskilt med teksten «Strekningsmåling i tunnelen».

Underskiltet er så langt dekket til.

— Når starter der med snittmålingen?

— Vi må teste noen dager til, for å være helt sikre på at alt fungerer slik vi ønsker. Slik det nå ser ut, regner jeg med at vi starter med snittmålinger i den andre uken etter påske, sier Jon A. Lien.

Her kan du lese hvordan gjennomsnittsmåling av fart virker.

Mange blir overrasket

Da blir skiltet avdekket, og du må ikke bare passe deg for fotoboksene. Du må sørge for å holde gjennomsnittsfarten din under fartsgrensen i mange lange tunnelkilometer.

Og det er ikke fritt frem i Lærdalstunnelen frem til strekningsmålingene virker. De vanlige fotoboksene er fortsatt i funksjon, og de fleste av dem blir det også etter at de nye er opp og går.

Dette er den første streknings-ATK i Hordaland og Sogn og Fjordane. Erfaringene fra andre steder, er at mange sjåfører får seg en overraskelse når de får en innbetalingsblankett i posten.