Den dramatiske beretningen som er hentet fra hvert av evangeliene i en fireårssyklus, utgjør rundt regnet hundre vers. Det er ikke mange som lærer seg denne «historien» utenat. Anne Fredriksen gjør det. I fire langfredager på rad har hun formidlet den i Fyllingsdalen kirke. I år begynner hun forfra igjen.

Anne Fredriksen (30) er adjunkt og underviser dette skoleåret i norsk, tysk og heimkunnskap ved Danielsen Ungdomsskole Bergen. Hennes interesse for å lære tekster utenat skyldes ikke at hun ble presset til å pugge da hun gikk i barneskolen. Hun liker aldeles ikke dette ordet, fordi det gir negative assosiasjoner og smaker av tvang. Hun foretrekker det engelske uttrykket «to learn by heart», som jo direkte oversatt betyr å lære med hjertet.

Først salmetekster

Hvordan fattet hun så interesse for å lære tekster utenat? Hun forteller at hun i tiden etter konfirmasjonen var med i Ten Sing i Fyllingsdalen kirke, og det førte til at hun ble fast kirkegjenger. Dermed ble hun også kjent med vår salmeskatt, og fant at mange av tekstene var så fine og givende at hun begynte å lære både eldre og nyere salmer utenat. Derfor lukker hun ofte salmeboken undergudstjenesten når hun ser hvilken salme som står på salmetavlen. Men i mange situasjoner er de gode å hente frem uten å ha en salmebok for hånden. Og hun vet at salmetekster som slik hentes frem fra hukommelsen, har vært til stor hjelp og velsignelse for mange, kanskje ikke minst i alderdommen.

Denne interessen for å lære salmetekster utenat smittet etter hvert over på bibeltekster, sier hun. — Da jeg for 10 år siden ble bedt om å være en av tekstleserne under gudstjenestene, det vil si å formidle de to tekstene som ikke er prekentekst, prøvde jeg etter hvert å lære tekstene utenat. Det er selvsagt ingen betingelse, men for meg var det naturlig. Å fremføre en bibeltekst i gudstjenesten vil si å formidle Guds ord videre til dem som sitter i benkeradene, og det krever i alle fall god forberedelse. Først må teksten tale til meg , da er jeg i stand til å formidle den videre. Teksten vil da gå fra Guds hjerte via mitt hjerte til andres hjerter - altså «by heart».

Dobbel påskeforberedelse

— Hvor lang tid trenger du for å lære de hundre versene i lidelseshistorien utenat?

— Jeg begynner gjerne for alvor i forkant av fastetiden. For meg blir fasten derfor en dobbelt forberedelsestid til påsken. Jeg leser først gjennom alle versene, og oppdager stadig nye ting selv om jeg jo kjenner alle detaljene. Så tar jeg for meg avsnitt etter avsnitt, og henter teksten tilbake mens jeg holder på med andre ting. Jeg gjentar den for eksempel mens jeg knar brøddeig, vasker opp, sitter på bussen eller går på tur. Akkurat nå (for to-tre uker siden) er jeg kommet halvveis. Jeg regner med å ha alt på plass også i år.

— Er Bibelen en spennende bok for deg?

— Ja, den er en spennende bok, med stadig nye innfallsvinkler. Men det er jo ikke først og fremst en bok jeg tror på. Jeg tror på ham som i denne boken sier at han er «det levende ord» og som er nærværende når vi samles i hans navn. Det er dette Ordet som fremstår av tekstene, derfor er det viktig at de formidles slik at det høres og skaper kontakt - enten det skjer innenat eller utenat.

Det handler om livet

— Men lidelseshistorien er jo en trist historie?

— Ja, hvis man ikke regner med fortsettelsen. Derfor er det vanskelig for meg å gå i kirken langfredag uten å gå i kirken påskedag. Jeg må jo tilstå at jeg tilføyer enda et vers til lidelseshistorien når jeg formidler den langfredag. Jeg tar med den romerske offiserens bekjennelse etter all dramatikken på Golgata: «Sannelig, han var Guds Sønn!» (Matteus 27,54). Det peker to dager frem mot påskemorgenens glade bekreftelse på at den oppståtte Jesus Kristus virkelig lever. Da kan jeg stemme i det nest siste verset i Grundtvigs salme «Hill deg, Frelser og forsoner!»: « Du som har deg selv meg givet, la i deg meg elske livet.» For det er jo livet det handler om ...

Hvis så noen lurer på om Anne Fredriksen kan også den salmen utenat, får de bare lure ...

ROLF TOFTE

SPENNENDE BOK: - Bibelen er en spennde bok med stadig nye innfallsvinkler, sier Anne Fredriksen (30).