Noe av det som har gledet Rune Larsen mest, er at alle kirkesamfunn i Norge står samlet i sin motstand mot krigen.

— Det bygger på en respekt for livet som jeg personlig også ville ha sett overført til en like stor respekt for det ufødte liv, sier Larsen som er kristen pasifist og abortmotstander.

Larsen forteller at han i sin ungdom ble minnet om at Bergprekenens ord om å elske sine fiender og tilgi dem som gjør ondt mot oss, var en «etikk for himmelriket».

— Jeg er så naiv at jeg tror at det er vår plikt å gå den annen mil, som Jesus sier. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å unngå krig og død og hat, sier programlederen og entertaineren som også har alvorlige budskap å komme med.

Hater ikke USA

— Noen vil huske at det var mye forakt og hat mot USA sin krigføring i Vietnam også?

— Jeg ble aldri noen USA-hater, sier Larsen.

Allerede i ungdomsårene lærte han av sitt store ideal, Mahatma Gandhi, at å forakte sin motstander og se ned på en fiende, ikke var et grunnlag for å skape fred.

— Å demonisere en motstander er en dårlig løsning. Se bare hvordan den fastlåste konflikten mellom Palestina og Israel er bygget på at begge parter mistror og ser ned på sin «motstander». Skal du kjempe mot krig, må du godta at dine motstandere har samme etiske standard som deg selv.

— Til og med George Bush?

— Jeg godtar at George Bush har ærlige hensikter og et moralsk anliggende når han er opptatt av å gjøre det han må mot Saddam Hussein. Men jeg er helt uenig i midlene han vil bruke, og ønsker å gi mitt bidrag til å finne en annen vei enn krig.

På venstresiden

Hjertet banker på venstre side i kroppen. Rune Larsens interesse for pasifismen kom samtidig med den politiske interessen i ungdomsårene. Han har alltid regnet seg som sosialist, og som de fleste i sin generasjon var han blendet av president John F. Kennedys utstråling og appell. Etter Cubakrisen i 1962 ble ikke hans beundring mindre for Kennedy. Derfor gikk det flere år før han begynte å skjønne sammenhengen da USA var involvert i en krig i Vietnam.

— Det var Kennedy som begynte med å sende rådgivere som skulle stoppe kommunistenes fremgang i Vietnam. Lyndon Johnsen trappet opp engasjementet, og da det virkelig gikk opp for folk hvor mange offer krigføringen krevde, ble det et folkelig engasjement som spredte seg over store deler av den vestlige verden. Vi skjønte ikke rekkevidden av det som skjedde der før mot slutten av sekstitallet. Men da vi fikk fjernsynsbildene og reportasjene fra krigen, skjønte jeg at dette var en frigjøringskrig som amerikanerne og Sør-Vietnam aldri kunne vinne. USA var så redd for at Ho Chi Mihn skulle vinne valget, at det ble stoppet.

Rune Larsen har holdt fast på sin tro om at våpen og krig ikke er løsningen på problemene.

— Jeg er kanskje naiv som fremdeles tror på ikke-vold og fiendekjærlighet, men hva har alternativet oppnådd? Hva er kommet ut av alle krigene og volden? Mer hat, mer bitterhet og nye kriger. Jesus sa: «Forlat dem, for de vet ikke hva de gjør!» Som kristen og pasifist ønsker jeg nå, som den gang da jeg var militærnekter, at vi skal gå den annen mil, vi må strekke oss langt for å få fred.

Så sant han kan greie det, er han på Torgalmenningen lørdag for å stå sammen med tusenvis av bergensere i en protest mot død og krig.

KRIGSMOTSTANDER: - Krigen og hatet og forakt for fienden gir ikke løsninger. Samtale, tilgivelse og oppgjør er løsningen, mener Rune Larsen - fremdeles.