• Problemet har eksistert i så mange år at folk har gitt opp å klage.

Det mener Grethe Brundtland, pasientombud i Hordaland.

Hun sier at situasjonen ikke gjenspeiler seg i henvendelser til pasientombudet.

— Det virker som om folk har resignert, Vi får ikke inn mange klager som dreier seg om korridorpasienter lenger. Men det betyr neppe at folk er fornøyde med forholdene. Det er vel snarere slik at det har utviklet seg en aksept for dette både hos sykehusansatte og pasienter. Og slik skal det overhodet ikke være. Å legge folk på gangen, skal ikke forekomme, sier Brundtland.

— Må det skarpere lut til for å få bukt med problemet, for eksempel dagbøter?

— Jeg er ikke sikker på om det er den rette måten å bruke helsekronene på. Mye kan gjøres med holdningsendring og sterkere styring fra toppledelsen, sier Brundtland.

Da Sandviken sykehus ble truet med store dagbøter for å legge pasienter på gangen, ble det imidlertid slutt på korridorpasientene nærmest over natten.